Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Duveskog tar över klubban från Johansson

Efter 35 år som ledare för Trosgnistans mission, överlämnar Curt Johansson nu ordförandeklubban till mångårige medarbetaren Göran Duveskog.

Nyheter · Publicerad 16:42, 16 maj 2018

2018 är ett jubileumsår för Curt Johansson, då han både fyllt 75 år och i 50 år varit aktiv som pastor och missionsledare. Med ålderns rätt har han nu beslutat att avgå som missionsledare i Trosgnistans mission, men han kvarstår i styrelsen som hedersordförande. Den kände svenske missionsledaren kommer nu att ägna mer tid åt det internationella pastorsnätverket Align.

I hans ställe, som ordförande för TG mission, träder en annan förkunnarprofil, Göran Duveskog. Han har tidigare varit Trosgnistans missionssekreterare men ersätts nu av GertOve Liw, pastor i Pingstkyrkan i Hudiksvall. Besluten om detta fattades när Trosgnistans Mission nyligen höll sitt årsmöte.

I årsrapporten berättas att Trosgnistans mission bedriver ett framgångsrikt arbete i ett 15-tal länder. Omsättningen för 2017 låg på 20,6 miljoner kr. Statistiken utvisar att närmare 5 000 fadderbarn får månatligt stöd och att cirka 100 000 barn går i skolor som TG mission låtit bygga.

I Trosgnistans partnerförsamlingar har fler än 10 000 nyfrälsta döpts under 2017. Antalet församlingar i nätverket är närmare 4 000 med ett sammanlagt medlemsantal på bortemot 300 000 personer. Störst är arbetet i Kenya och Indien.