I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Ps 4:9

Världen idag

Dödshjälp delar finsk riksdag

Ett medborgarinitiativ om att tillåta eutanasi har överlämnats till social- och hälsovårdsutskottet i den finska riksdagen. En av kritikerna, Kristdemokraternas Peter Östman, ser risker för att lagförslaget kan gå igenom när det behandlas i höst.

Nyheter · Publicerad 12:01, 17 mar 2017

Beslutet att överlämna medborgarinitiativet till utskottet togs efter en fyra och och en halv timmar lång debatt där riksdagens ledamöter debatterade för och emot förslaget. Även utrikesministern, Timo Soini från partiet Sannfinländarna, uttryckte sin oro.

– Vi skapar en kultur av död i Finland. Det bör inte få ske, sa han, och ifrågasatte bland annat om det verkligen blir möjligt för läkare och annan vårdpersonal att slippa delta i dödshjälp, om lagförslaget skulle gå igenom.

Peter Östman, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, förvånades inte över inlägget.

– Timo Soino är en bekännande kristen och är alltid mycket tydlig i värdeladdade frågor, säger han.

Både Östmans egen nuvarande partiledare, Sari Essayah, och den tidigare, Päivi Räsänen, själv läkare, deltog aktivt i debatten.

Kristdemokraterna är det enda parti vars riksdagsgrupp som helhet avvisat förslaget om att införa aktiv dödshjälp i Finland. De gröna, Vänsterförbundet och en majoritet av Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet har däremot ställt sig bakom förslaget.

– Bland Sannfinnländarna lär det finnas några enstaka ledamöter som är för förslaget, men en klar majoritet är emot. Centern och Samlingspartiet har ännu inte angett någon linje, säger Peter Östman.

Han tror att de flesta ledamöter vill avvakta den behandling som medborgarinitiativet får i social- och hälsovårdsutskottet, och eventuellt även i grundlagsutskottet, om det remitteras dit.

– Jag misstänker att inte alla riktigt ännu förstått att eutanasi verkligen betyder "aktiv dödshjälp" och inte att man avslutar en livsuppehållande behandling i förtid, säger Peter Östman.

Medborgarinitiativet "Eutanasi för en god död" lyckades på mindre än två månader samla in långt över de 50 000 underskrifter som krävdes för att det skulle tas upp som ett möjligt lagförslag i riksdagen.

Initiativet vill tillåta dödshjälp för obotligt sjuka patienter med "outhärdliga fysiska och/eller psykiska symptom, smärtor och lidanden som inte går att lindra väsentligt ens med en god terminal- eller palliativ vård och medicinska åtgärder".

"Då de medicinska smärtlindringsmetoderna uttömts och våra medmänniskor av fri vilja och efter moget övervägt beslut önskar få dödshjälp, innebär eutanasi för dem en god död i ordets sanna bemärkelse", står det i initiativet.

Läkare eller vårdpersonal skulle inte tvingas att delta i eutanasi, enligt föreslaget. Däremot skulle de vara skyldiga att remittera patienter till en läkare som är positivt inställd till önskemålet.

Peter Östman tror att den otillräckligt utbyggda palliativa vården i Finland bidragit till att skapa stöd för förslaget.

– Det finns för lite resurser för att man tryggt ska säga att man kan få en tillräckligt god vård i livets slutskede på alla orter. Samtidigt är min egen erfarenhet att svårt sjuka inte måste lida utan får den medicinska hjälp som behövs, säger han.

För att kontra medborgarinitiativet har Kristdemokraterna lagt en motion om att förbättra den palliativa vården.

Men framför allt hoppas Peter Östman på att de sakkunniga som kommer att kallas av utskotten ska visa att aktiv dödshjälp inte är något som Finland bör öppna dörren för.

– Det viktiga är att de ansvariga i utskottet, framför allt från regeringspartierna, verkligen lyssnar in de sakkunniga. Mitt hopp står också till att man beaktar läkarkåren, som till största del är emot eutanasi, säger Peter Östman.

– Ser man till Nederländerna och Belgien finns gott om exempel på hur de patientgrupper som kan komma ifråga för eutanasi har breddats, till bland annat personer med psykisk ohälsa.

Skillnaden mellan 1948 och 2018

Israelkommentar Israelkommentar. Ett starkt land med självförtroende Det har skrivits en hel del om Israel och 70-årsjubileet de senaste veckorna, inte minst här i Världen idag. Och det är onekligen en märkesdag, väl...