Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi.
Ps 33:20–21

Världen idag

Foto: Christine Olsson/TT

Det blåser upp till storm om surrogatmödraskap

Splittring mellan och inom både politiska block och partier. Det är läget inför att en utredning i höst ska lägga fram förslag om Sverige bör göra surrogatmödraskap lagligt eller inte. Anders Andersson (KD) sitter med i en referensgrupp till utredningen och ser tydligt hur splittrade vissa partier är internt.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 jul 2015

Frågan om surrogatmödraskap, att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte själva kan få barn, är principiellt viktig då den gränsar till flera känsliga områden.

Det handlar bland annat om föräldraskap, kroppslig autonomi, barns rätt att känna till sitt ursprung och människohandel. Det som kan bli aktuellt i Sverige är så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, alltså att pengar inte får vara inblandat, även om vissa debattörer menar att en sådan gränsdragning aldrig kan garanteras.

Kristdemokraterna och Vänsterpartiet var de enda två partierna i riksdagen som röstade emot att en utredning skulle tillsättas.

Anders Andersson är Kristdemokraternas representant i den politiska referensgrupp som justitieminister Morgan Johansson (S) inrättat till utredningen om surrogatmödraskap.

Han säger till Världen idag att han upplever en stor skillnad i vad partiernas representanter för fram i referensgruppen och vad som hörs inom andra delar av samma parti. Han tar Socialdemokraterna och deras kvinnoförbund, som är motståndare till surrogatmödraskap, som exempel.

– Jag kan säga så mycket att det finns inget som stämmer med vad S-kvinnor säger och vad socialdemokraten i referensgruppen säger. Den person partiledningen valt att sätta i gruppen har en helt annan ingång i diskussionen än vad det socialdemokratiska kvinnoförbundet har. Frågan är vilka röster i partierna som får styra i den här frågan.

KD menar att det leder till ett sluttande plan om surrogatmödraskap införs.

– Det urholkar människovärdet och gör barn och kvinnor till handelsvaror, säger Anders Andersson.

I detta har man stöd av många av Sverige feministiska organisationer, däribland Sveriges kvinnolobby, som aktivt tagit strid mot idén om surrogatmödraskap. Men den feministiska kritiken har enligt Anders Andersson inte präglat diskussionerna i referensgruppen.

– Jag har hittills inte uppfattat att man tagit intryck av den debatten, tyvärr, utan mer noterat den.

Inom V, det andra partiet som sa nej till en utredning, har det länge funnits röster som förespråkat en annan, positiv linje till surrogatmödraskap.
Vid ett seminarium i Almedalen sa Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö att Vänsterpartiet visserligen för tillfället fortsatt säger nej, men vill se den utredning, som man röstade nej till, innan man fattar ett definitivt beslut.

Till Världen idags reporter skriver hon på twitter: "Klart vi ska titta på utredningen. Grundtipset är nej. Men jag vill titta under alla stenar. Självklart för politiker."

De två största partierna Moderaterna och Socialdemokraterna har hittills hållit en låg profil och velat avvakta utredningens slutsatser. Stefan Löfven har tidigare uttryckt sig vara försiktigt positiv till altruistiskt surrogatmördaskap, men både ungdomsförbundet SSU och S-kvinnor förespråkar ett nej.

– Vi vill först se vad utredningen kommer fram till. Det finns väldigt olika åsikter i vårt parti, säger Jonas Gunnarsson (S), som också sitter i den politiska referensgruppen, till Altinget.se

Helena Bouveng (M), även hon med i gruppen, menar att även om partiet ännu inte tagit ställning så är hon är relativt säker på att hennes uppfattning, som är för altruistiskt surrogatmödraskap, kommer att stämma överens med partiets framtida hållning.

– Varje parti har ju satt en representant i gruppen som har landat i frågan ungefär där man tror att partiet kommer att landa, säger hon till Altinget.

Hon gör bedömningen att om utredningens slutsats är positiv till surrogatmödraskap så kommer det att passera riksdagen. Skulle utredningen säga nej, skjuts frågan sannolikt bara fram en tid för att sedan gå igenom, säger Barbro Westerholm (FP), till Altinget.

– Då tror jag frågan kommer upp igen om några år och då kommer en del nej-argument ha fallit, att det inte finns tillräcklig forskning exempelvis.

Både Centerpartiet och Folkpartiet är för en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap,
Sverigedemokraterna däremot säger nej.

Miljöpartiet är avvaktande men principiellt positiva, även om man också där har ungdomsförbundet emot sig.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Kristen tro främjar kritiskt tänkande

Ledare Tro och vetande ”Skolan ska vara en plats för kunskap och kritiskt tänkande, inte religiös påverkan. En elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och...

Israel erkänner luftanfall mot kärnreaktor

Mellanöstern. Israels militär erkänner för första gången att den utförde ett flygangrepp mot en misstänkt syrisk kärnreaktor 2007. Anläggningen var ett...