Folk /…/ sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala."
Markus 7:37b

Världen idag

Danmark och Norge skärper krav på palestinskt bistånd

Både Danmark och Norge skärper kravet på sitt stöd till icke-statliga palestinska organisationer. Detta efter förra årets kritik mot hur ett kvinnocenter på Västbanken namngavs. Från svensk sida hörs dock inga liknande tongångar.

Nyheter · Publicerad 11:57, 12 feb 2018

Förra året riktades stark kritik mot att Sverige, Nederländerna, Danmark och Schweiz indirekt stöttat ett kvinnocenter på Västbanken som namngivits efter Dalal Mughrabi, som deltog i ett terrordåd i Israel 1978.

De fyra länderna ger bistånd till palestinska och israeliska organisationer genom ett center på Västbanken som avslutar sin verksamhet i år, Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat.

Avslöjandet fick länderna att avbryta allt samarbete med den kvinnoorganisation, Women’s Affairs Technical Committee (WATC) som i sin tur stöttat kvinnocentret i fråga.

Danmark lät dessutom händelsen få skarpa konsekvenser.

Landets utrikesdepartement meddelade i december att man efter en utredning skärper villkoren för stödet och minskar antalet mottagande organisationer. Beskedet utöste en debatt, och förra veckan fick landets utrikesminister Anders Samuelsen svara på kritiska frågor under en timslång öppen utfrågning i utrikesutskottet. Där försvarade han regeringens beslut, som han sa fattats efter kontakt med både israeliska och palestinska myndigheter och organisationer.

Norge, som under en tid var delaktigt i samarbetet med sekretariatet, har dessutom satt ner foten specifikt i fråga om det palestinska biståndet.

Den nya regeringsplattformen slår fast att landet inte kommer att "stödja organisationer i de palestinska områdena som uppmanar till våld eller främjar hatfulla uttalanden, rasism eller antisemitism".

Den svenska regeringen har däremot inte sagt något om vilken lärdom man dragit av situationen kring kvinnoorganisationen WATC.

Utrikesdepartementet hänvisar alla frågor om biståndet till Sveriges generalkonsulat i Jerusalem, som inte låter veta mer än att biståndet till palestinska icke-statliga organisationer för närvarande ses över.

I sin senaste uppföljningsrapport konstaterar Sida att utvecklingen mot Sveriges tre strategimål för Palestina – demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och privata företag – som bäst gått "delvis i önskvärd riktning".

För vissa delmål, som att uppnå "stärkta, mer transparenta och demokratiskt styrda offentliga palestinska institutioner" har utvecklingen gått i negativ riktning.

Bara fem av tolv biståndsinsatser har kunnat genomföras enligt plan, med särskilda svårigheter inom miljöområdet. Sidas centrala samarbetspartner, den palestinska administrationen, brister enligt rapporten i flera stycken: "PA:s effektivitet och legitimitet brister och det saknas även transparens i budgeten."

Trots motgångarna tvekar inte Sida om att fullfölja strategin, vars mål är att "stärka Palestinas möjligheter att få till stånd ett livaktigt, demokratiskt, självständigt och sammanhängande land".

300 präster beskylls för sexövergrepp på barn

USA. En stor utredning har funnit trovärdiga anklagelser om sexuella övergrepp på barn utförda av fler än 300 präster i delstaten Pennsylvania i USA. Fler...

Måla inte upp politiska motståndare som fiender

Ledare Samtalsklimat Den senaste presidentvalskampanjen i USA präglades av en förfärande polarisering, med förakt för motståndarsidan. Ingen drev den utvecklingen hårdare...

Valet börjar i dag – för utlandssvenskarna

Val. Svenska medborgare utomlands får börja förtidsrösta redan i dag. Över en halv miljon svenskar bor utomlands och av dessa får cirka 165 000 rösta – motsvarande 2,2 procent av samtliga som är röstberättigade i valet i Sverige.

Kristersson toppar förtroendemätning

Politik. Förtroendet för Ebba Busch Thor ökar mest Ulf Kristersson (M) fortsätter ha ett stabilt förtroende bland väljarna enligt Novus senaste mätning. Den som gått starkast framåt senaste månaderna...