Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

"Min familj ser sig inte som kyrklig och jag vet inte hur pass troende mina föräldrar är. Men för mig växte det fram", säger Magnus Ek. Foto: Petra Björk/CUF

Centern vill vara kvar i kyrkan för att påverka

Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) vill att moderpartiet avstår från att delta i kyrkopolitiken. Men Centerstämman vill inte släppa taget, och CUF:s ordförande Magnus Ek står för andra gången på nomineringsgruppens kandidatlista i kyrkovalet.

Nyheter · Publicerad 17:00, 13 sep 2017

Magnus Ek leder ett ungdomsförbund som helst inte vill se vare sig honom eller någon annan centerpartist ställa upp bakom partibeteckningen i kyrkovalet. Ett faktum som 23-åringen från Gryt i Östergötland tar med jämnmod.

– Stämman har ju tagit sitt beslut, och det grundar sig i att man är ett folkrörelseparti som vill göra skillnad och vill påverka även i kyrkopolitiken. Och inte heller CUF vill vara utan någon enda av de centerpartister som engagerar sig i kyrkan i dag, säger han.

Även de partipolitiskt invalda, påpekar han, går in helt för den verksamhet de är satta att styra, samtidigt som det finns ett system som hindrar dem från att påverka kyrkans lära.

– I stift och församlingar handlar det mest om verksamhetsmässiga frågor, som miljö och ekonomi. Och i kyrkomötet finns läronämnden som ser till att politikerna inte rusar i väg i lärofrågorna.

Magnus Ek har suttit med i ekonomiutskottet i kyrkomötet och konstaterar att frågan om Svenska kyrkans ekonomiska förvaltning lyst med sin frånvaro i valdebatten.

– Vi står inför stora utmaningar ekonomiskt – för att kunna garantera att kyrkobyggnaderna finns kvar, att man överallt i landet klarar av att ha en församlingsverksamhet, med diakoni och personal, säger han.

– Här måste man göra prioriteringar, och då spelar kyrkopolitiken en avgörande roll. I det läget betyder en röst på Centern att det är församlingarna som prioriteras i de allra flesta lägen.

När Magnus Ek fick frågan om han ville engagera sig som förtroendevald i sin församling hade han flera år av aktivt medlemskap i kyrkan bakom sig, från barn- och ungdomsverksamhet till konfirmation.

– Jag hade sett hur viktig kyrkan varit för mig personligen, men också hur stor roll den spelar för Östergötland och Valdemarsvik. Jag skulle säga att kyrkans närvaro är avgörande för ölandsbygdens utveckling.

Centern driver, liksom Socialdemokraterna, en valkampanj som fokuserar på Svenska kyrkan som öppen folkkyrka. Magnus Ek tycker inte man ska stirra sig blind på det minskande antalet gudstjänstbesökare, utan fokusera på de många som kommer till kyrkan för att dela allt, från körsång till kyrkans barntimmar.

– Hur skapar man till exempel en känsla av tillhörighet också för dem som hämtar eller lämnar sina barn i kyrkan varje vecka, men som inte upplever sig själva som kyrkliga? Hur får vi dem att känna att det kristna budskapet har en relevans också för dem? undrar han.

Centern ställde sig bakom förslaget från det förra kyrkomötet om att låta kyrkostyrelsen utreda om det sker diskriminering av samkönade par i samband med vigsel. Och även om Magnus Ek tror att svaret blir jakande, så vill han inte säga hur nomineringsgruppen kommer att agera utifrån det.

– Svenska kyrkan har 6,5 miljoner medlemmar, och det är säkert att det finns några som har känt av det här dilemmat. Det kan också handla om andra situationer än just vigslar. Det får vi hantera när vi har bilden klar för oss.

– Men det som gjorde mig betryckt under debatten i kyrkomötet var att man tappade bort perspektivet hur vi bemöter hbt-personer, och gör för att de ska känna sig hemma i kyrkan.

I stift och församlingar handlar det mest om verksamhetsmässiga frågor, som miljö och ekonomi. Och i kyrkomötet finns läro- nämnden som ser till att politikerna inte rusar i väg i lärofrågorna.

Kyrkoval 2017

Kyrkovalet hålls 17 september och det går att förtidsrösta mellan 4–17 september.

Medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år får rösta. Antalet röstberättigade är cirka 5,2 miljoner.

I kyrkovalet går det att rösta till tre nivåer: Lokalt val – kyrkofullmäktige, regionalt val – stiftsfullmäktige och nationellt val – kyrkomötet. Sammanlagt ställer 29 467 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.

I kyrkovalet talar man inte om partier utan om nomineringsgrupper, totalt finns 19 sådana grupper.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Källa: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.