Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

KD-ledare Ebba Busch Thor. Foto: Mikael Fritzon/TT

Busch Thor: Normkritik har urvattnat samhället

Grundläggande värderingar ska inte vara valbara utan vara gemensamma för alla. Det skriver Ebba Bush Thor (KD) på SvD:s debattsida. "När de goda värderingarna trängs tillbaka har utrymme lämnats för till exempel politisk islamism", skriver hon bland annat.

Nyheter · Publicerad 12:30, 14 mar 2018

I artikeln påpekar Ebba Bush Thor (KD) att politiken i Sverige länge utgått ifrån att vi inte behöver starka värderingar i samhället utan att det räcker med lagar och kontrakt. "Vi anser tvärtom att vårt samhälle fortsatt bör bygga på kristen etik och att det är av avgörande vikt för integrationen att vi är tydliga med vilka värderingar som gäller här", skriver hon. 

Partiledaren pekar ut integration som ett område, där de negativa konsekvenserna av oviljan att prata om värderingar, blivit tydliga. Exempel på det är myndigheters registrering och acceptans av månggifte eller kommunala badhus som separerar badtider för män och kvinnor. Något som legitimerar en oacceptabel kvinnosyn, menar Bush Thor.

Även om de offentliga institutionerna inte bryter mot lagar, hade lagarna tolkats annorlunda med värderingar som är bättre förankrade, anser hon.

"Därför är värderingar lika viktiga för ett samhälle som lagarna", argumenterar Ebba Bush Thor.

Hon kritiserar vänstern som en stor bidragande faktor till situationen eftersom de velat "göra upp" med västerländska normer och värderingar. Denna process, menar hon, har påhejats med bidrag, subventioner och statliga projekt. 

Normkritik har kommit att handla om kritik av just västerländska normer. Det vrids och vänds på "våra värderingar" samtidigt som oacceptabla åsikter lämnas helt utanför offentlighetens ljus. Partiledaren skriver att "Med identitetspolitiken som grund har flera partier avfärdat kritik mot felaktiga åsikter." Som exempel tar KD-ledaren Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som, enligt henne, ska ha hävdat att det var rasism att tala om existensen av hedersförtryck. 

"När de goda värderingarna trängs tillbaka har utrymme lämnats för till exempel politisk islamism", skriver hon. 

Kristdemokraterna står för kristen etik och västerländsk humanism. Ur dessa värden föddes frihet, demokrati, rättsstat och respekt för varje enskild människas unika värdighet, framhåller Ebba Busch Thor. 

Hon vill se ett välkomnande Sverige, där människor skapar ett gott samhälle tillsammans.

"Men det är bara möjligt om vi också delar med oss och är tydliga med vårt etiska modersmål och vilka värderingar som måste gälla alla."

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Miljön en kärnpunkt i skapelseuppdraget

Ledare Profetröster behöver slå larm Ett kristet perspektiv handlar om att granska och analysera samhällsutvecklingen med Bibeln som karta och kompass. Det kräver ett stort mått av...