Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Böner inför riksdagens högtidliga öppnande

Riksmötets öppnande på tisdagen föregicks på måndagen av flera timmars bön för landets styrande. – Vi vill be en välsignande bön för riksdagens ledamöter och regeringen, säger Peter Artman som varit drivande bakom samlingen.

Nyheter · Publicerad 20:00, 12 sep 2017

När riksdagens ledamöter på tisdagen samlades för att starta arbetet efter sommaren så gjorde de det med bön i ryggen.

På måndagen kom nämligen kristna från olika sammanhang samman för att lyfta upp landets beslutsfattare inför Gud. Mellan 40 och 50 personer deltog först i en bönevandring där man stannade till utanför byggnader där makthavarna dagligen möts.

Man delade upp sig i grupper för att be om välsignelse och ledning. Bönen präglades bland annat av temat i en lovsång: ”Kom Helig Ande med renhet, kom Helig Ande med din kraft”.

Man bad också i anslutning till Storkyrkan, där gudstjänsten under det högtidliga öppnandet ägde rum under tisdagen, med bland andra kungafamiljen på plats.

På eftermiddagen möttes man sedan igen för tre timmar i bön i S:ta Clara kyrka och då fanns ett hundratal bedjare på plats. Deltog gjorde bland andra Gita Andersson, kaplan i riksdagens kristna grupp, Roland Utbult, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och aktiv i den kristna gruppen samt Hans Weichbrodt från Oasrörelsen och katolske biskopen Anders Arborelius.

Även Jacob Rudenstrand från Svenska evangeliska alliansen medverkade och lyfte fram böneämnen där man kan se att Sverige inte mår bra. Bland annat nämndes krisen i skolan, psykisk ohälsa bland unga och minskat förtroende för ordningsmakten.

Peter Artman själv är engagerad i bönenätverket European Union of Prayer.

– Vi åker till olika huvudstäder och ber för deras land, för styrande och parlament. Men jag kände att jag inte bara vill åka runt i Europa utan vi behöver också tänka på Sverige.

– Fokuset är en välsignande bön för riksdagen, dess ledamöter och regeringen. Grundackordet är att välsigna. Det är givet att be för de styrande som det står i Nya testamentet att vi ska göra, säger han.

Förhoppningen är att den återkommande bönesamlingen inför riksdagens öppnande ska ge ringar på vattnet också ute i landet så att kristna ber för sina städer, kommuner och regioner.

– Det finns en styrka när vi som Kristi kropp kommer samman och bär upp någonting, säger Peter Artman.

Gudstjänsten i Storkyrkan på tisdagen, där en stor del av riksdagsledamöterna deltog, leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Högtidstalare var dominikansyster Madeleine Fredell.

Vid öppningsceremonin i riksdagen förklarade kung Carl XVI Gustaf riksmötet öppnat. Därefter läste statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen som ligger till grund för regeringens politik det kommande året. Under öppnandet deltog riksdagsledamöterna, kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.