Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Biskopskandidat vill vara en röst för de konservativa

EFS missionssekreterare Erik Johansson är en av två kandidater som har chans att bli Göteborgs stifts biskop. I profana medier har hans homosexualitet samt syn på samkönade äktenskap varit i fokus, men själv tycker han att det finns andra frågor som är betydligt viktigare. 
– Vi behöver en missionsstrategi för Sverige, säger han.

Nyheter · Publicerad 15:00, 23 okt 2017

”Kontroversiella prästen kan bli Göteborgs biskop”, ”Samkönade äktenskap stridsfråga i biskopsval” och ”Kontroversiella kandidaten anmäld till ansvarsnämnd” – det är några av rubrikerna som går att läsa angående Göteborgs stifts biskopsval.

I förra veckan stod det klart att ingen av de sju kandidaterna fick över 50 procent av rösterna, vilket gör att det blir en andra valomgång där det står mellan de två kandidater som fick flest röster. Därmed blir det antingen EFS missionssekreterare Erik Johansson, som fick 21 procent av rösterna, eller prästen Susanne Rappmann, som fick 36,9 procent av rösterna, som tar över efter pensionerande biskopen Per Eckerdal.

Erik Johansson är den som beskrivs som ”den kontroversiella prästen”. Han är öppet homosexuell, men har valt att leva i celibat. Han tycker dessutom att äktenskapet är instiftat av Gud till att vara mellan man och kvinna.Till tidningen ETC säger han att han tycker att den liberala falangen, som förespråkar könsneutrala äktenskap, misstolkar Bibeln. I samma tidning blir han pressad på om han skulle kunna prästviga en homosexuell person som inte lever i celibat.

"Överhuvudtaget kan prästkandidaters samlivsrelationer vara ett hinder för prästvigning. För en präst ska inte bara intellektuellt, utan med hela sin livsföring, vittna om Jesus Kristus och vara föredöme och förebild för församlingen och i både ord och handling peka mot Jesus. Det försvåras genom en samkönad relation", säger Johansson till tidningen. Han fortsätter därefter med ett resonemang som mynnar ut i att han säger att han vill vara en röst för de konservativa.

"Det är ingen hemlighet att jag kommer vara mer ifrågasättande mot personer som lever i homosexuella relationer än vad man är i andra stift. Men jag menar att det måste tillåtas att ett stift kan representera den konservativa linjen i kyrkan, och om jag blir biskop kommer det inte att förändra Svenska kyrkan i stort. Det kommer finnas möjlighet att bli prästvigd utan ifrågasättande i andra stift. Men då vet jag att de som förespråkar min linje blir minst lika ifrågasatta i de andra stiften. Kan det inte behövas en slags balans i Svenska kyrkan?" säger han.

Till Världen idag säger Erik Johansson att det är ”fantastiskt spännande” att han fått möjlighet att kandidera till biskop.

Hur känns det att det är så mycket fokus på din homosexualitet och din syn i frågan?

– Det är lite märkligt, för jag tycker att det är en ganska underordnad fråga. I samhället är det en het fråga, men egentligen borde andra frågor stå mer i fokus.

Exempel på frågor som Erik Johansson tycker är viktiga är hur Svenska kyrkan ska vara kyrka, vilken plats Jesus ska ha, vilken betydelse gudstjänsten har och hur vi utformar en missionsstrategi för Sverige.

Det är även frågor som han skulle vilja prioritera om han fick tjänsten som biskop.

Själv tror dock Erik Johansson att den chansen är mycket liten.

– Susanne fick ett större stöd än vad jag fick redan i den första omgången, och många av de personer som röstade på andra kandidater tror jag väljer Susanne före mig, säger han.

Skulle han bli vald måste han flytta från Uppsala, där han bor idag, till Göteborg.

Vad har du fått för reaktioner på din kandidatur?

– Jag har fått väldigt positiv respons från vänner och bekanta. Men det finns säkert andra som uttalat sig negativt, men de har inte hört av sig.

Erik Johansson har blivit anmäld till ansvarsnämnden för sin inställning gentemot att viga homosexuella präster, men enligt ETC fann nämnden ingen anledning att vidta åtgärder mot Johansson.

En präst ska inte bara intellektuellt, utan med hela sin livsföring, vittna om Jesus Kristus och vara föredöme och förebild för församlingen och i både ord och handling peka mot Jesus.

Biskopen väljs av diakoner och präster i stiftet samt samma antal lekmanna-elektorer. I den första valomgången i Göteborgs stifts biskopsval röstade 1145 av de 1252 röstberättigade personerna. 

Politiker vill utreda tredje juridiskt kön

Sverige. En majoritet av partierna i riksdagen är positiva till att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige, visar en rundringning som...

Turismen till Israel ökade med 25 procent förra året

Israel. Att semestra i Israel är mer populärt än någonsin och förra året tog landet emot mer än 3,6 miljoner turister. – Ett fantastiskt rekord – vi har...

Väckelseländer kan följa USA att erkänna Jerusalem

Israelkommentar Jerusalem. Kristna väljares inflytande på staters Israelpolitik 2017 var ett märkesår för staten Israel på fler än bara ett sätt. Året markerade flera viktiga jubiléer, såsom 120 år sedan den första...