I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Ps 4:9

Världen idag

Bill Johnson: "Vi ber inte till de döda"

Högt värderad av många i den pingstkarismatiska världen, men också ifrågasatt för läror som han och församlingen Bethel Church i Redding påstås ha förkunnat. Pastor Bill Johnson bemöter några av anklagelserna i en intervju.

Nyheter · Publicerad 20:01, 16 dec 2016

Pastor Bill Johnson och Bethel Church är numera välkända i Sverige. Kraftfulla fysiska helanden och gudsmöten har rapporterats från de konferenser han har besökt. Ett femtiotal svenskar, mest ungdomar, går årligen vid Bethels bibelskola i Redding. Och när tiotusentals kristna nyligen intog Friends Arena i Stockholm, fanns tydliga kopplingar till Bethel.

Men så finns också ryktena. Och den uppriktiga oron hos en del kristna över vissa företeelser och uttalanden som gjorts av ledande personer i Bethel. Det kanske främsta exemplet är det som kallats grave sucking och som, enligt kritiker, skulle handla om att besöka stora gudsmänniskors gravar i syfte att suga in ”smörjelse” från de döda. Här har bland annat en bild på Bill Johnsons hustru vid C S Lewis grav ha bidragit till kritiken.

Nyligen kommenterade Bill Johnson frågan i en intervju med teologen och programledaren Michael Brown i ”Ask Dr. Brown” på You­tube.

Ställer du dig bakom, predikar, undervisar och uppmuntrar andra att gå till gudsmäns och gudskvinnors gravar för att försöka ”suga in” smörjelsen ur jorden?

– Absolut inte! Vi talar inte till de döda, vi ber inte de döda om uttydning, och vi tillber inte de döda!

Bill Johnson berättar däremot att han själv besökt exempelvis Charles Finneys och Evan Roberts gravar. Där har han bett böner som, ”Gud, gör i vårt land det du gjorde genom honom”, och ”Förlös detta på nytt”.

– Jag använder detta som en påminnelse om hur Gud använde någon i det förflutna, men inte för att ta emot från dem, understryker Bill Johnson.

Han framhåller forna tiders väckelser som en viktig inspirationskälla för oss i dag.

– Om vi hedrar rörelser från det förflutna kommer Gud att förlösa samma smörjelse som var över dem. Det är min personliga övertygelse, säger han.

Andra rykten om Bethel har handlat om otydlighet i förkunnelsen om synd och människans natur. En predikan från Eric Johnson, son till Bill och en av pastorerna i församlingen, har använts som exempel. Men Bill Johnson framhåller att Eric i den aktuella predikan valde att betona en viss aspekt.

– Han framhöll en inställning till människor där vi hedrar det faktum att människor är skapade till Guds avbild. Det betyder inte att de inte har synd att omvända sig ifrån, säger Bill Johnson, som vill vara glasklar på den här punkten:

– Vi är födda med syndanatur och vi behöver förlåtelse, behöver befrielse, säger han och menar att detta är en självklarhet för alla i församlingens stora team av pastorer och medarbetare.

10 000-tals timmar av förkunnelse har sänts ut i media och på nätet från församlingen, som ligger i norra Kalifornien. Att man ibland gjort misstag, satt ner foten fel, är inget som Bill Johnson förnekar.

– Vi är uppe i ett experiment, säger han om församlingens resa.

– Vissa saker har vi gjort bra, andra mindre bra.

Bill Johnson är både tydlig och ödmjuk när han bemöter kritiken mot honom och hans församling. Men faktum kvarstår: Församlingen i den lilla staden Redding i norra Kalifornien har blivit en välsignelse för otaliga människor och ett verkligt nav för Andens verk i vår tid.

Dr Michael Brown frågar avslutningsvis vad som är nyckeln till att se Andens skeende fortsätta, år efter år, så som det har skett i Bethel Church.

– Guds eld faller på offer, och vi som Guds församling är det offret, säger Bill Johnson och pekar på vikten av att församlingen bär på en ständig hunger efter Gud.

– Vi håller oss exponerade för det som ligger på Guds hjärta, för hans löften, för det han säger att han vill göra. Och så länge vi förblir hungriga så förblir vi det offer som attraherar Guds eld och beröring.

Skillnaden mellan 1948 och 2018

Israelkommentar Israelkommentar. Ett starkt land med självförtroende Det har skrivits en hel del om Israel och 70-årsjubileet de senaste veckorna, inte minst här i Världen idag. Och det är onekligen en märkesdag, väl...