Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Bibeln på 85 nya språk

Under år 2016 fick 85 språk en översättning av hela Bibeln. Det innebär att 648 av världens 6 880 språk nu har en bibel och att nära 5,16 miljarder människor har tillgång till Guds ord på ett språk som de förstår.

Nyheter · Publicerad 16:20, 19 maj 2017

– Vi fullföljer vårt uppdrag att ge människor tillgång till Bibeln på deras hjärtespråk. Därför har vi under 2016 medverkat till både nya översättningar och revideringar av Bibeln på mer än 60 språk. Detta är en otrolig förmån, men också en stor utmaning, säger Alexander Schweitzer, ansvarig för United Bible Societies bibelöversättningsenhet, i ett pressmeddelande från Svenska bibelsällskapet.

United Bible Societies är en organisation som består av 149 bibelsällskap världen över, däribland Svenska bibelsällskapet. Under 2016 har organisationen bidragit till att 61 bibelöversättningsprojekt kommit i mål – 33 helbiblar, 11 Nya testamenten, 14 bibeldelar och 3 studiebiblar.

Totalt finns nu hela Bibeln översatt till 648 språk, vilket är en ökning med 85 språk jämfört med år 2015, skriver Svenska bibelsällskapet i pressmeddelandet. Det innebär att nära 5,16 miljarder människor i dag har till tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk som de förstår.

United Bible Societies mål – att alla människor ska ha tillgång till hela Bibeln på sitt språk – är dock långt ifrån nått. För närvarande finns det, enligt organisationen, 6 880 språk i världen som talas av 7,4 miljarder människor.

Som Världen idag har rapporterat om tidigare, arbetar Svenska bibelsällskapet i dag med att översätta Bibeln till nord-, syd- och lulesamiska. En lättläst version av Nya testamentet på svenska stöds också.

Förutom det stöder sällskapet flera internationella översättningsprojekt, bland annat översättningar till albanska, språket akye i Elfenbenskusten och språket stieng som talas i Kambodja och Vietnam.

Ett av de språk som fick en förstagångsbibel år 2016 är lisu i Yunnanprovinsen i södra Kina, nära Burma.

”Många av dem som talar minoritetsspråk i Kina har inte tillräckliga kunskaper i kinesiska så att de klarar att läsa Bibeln på mandarin”, skriver Svenska bibelsällskapet och berättar att lanseringen av Lisu-bibeln ägde rum i samband med en tacksägelsegudstjänst i Östra Lisus huvudkyrka.

”Alla var ivriga att äntligen få sin bibel”, skriver sällskapet.

Växande SAM möts i Gullbranna

Alliansmissionen. Årskonferens i medvind Under helgen möts Svenska Alliansmissionen och ungdomsgrenen SAU på Gullbrannagården för årsmöte. Det står jubileum, gudstjänster och samtal om nya...

Israels självklara huvudstad

Israelkommentar Israelkommentar. 50 år sedan Jerusalem befriades I dag är det Jom Jeruschalajim, Jerusalemdagen. Det är den dag för 50 år sedan i den judiska kalendern då Jerusalem befriades från jordansk...

Migrationsverket följer upp konvertitärenden

Migration. Efter SKR:s kritik Migrationsverket kommer att följa upp hur konvertitärenden utreds och bedöms. Beslutet att inleda en tematisk granskning fattades efter ny kritik mot...