Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,och Herrens härlighet går upp över dig.
Jesaja 60:1-6

Världen idag

Även United Global byter namn och fokus

United Global Network byter namn till Re-formera. Fokus läggs på att bli ”ett ekumeniskt nätverk för reformatoriskt församlingsbyggande”.

Nyheter · Publicerad 12:52, 9 jan 2018

Nätverket United Global network startade 2010 och har planterat församlingar i både Sverige och internationellt. En av församlingarna, United i Göteborg, meddelade på tisdagen att man lämnar United Global Network och byter namn (se artikel intill).

Samtidigt meddelar också nätverket i ett pressmeddelande att man byter namn.

”Alla församlingar i nätverket har från start varit en egen juridisk enhet med ett eget ledarskap”, skriver man. ”Flera av de nystartade församlingarna såg det som naturligt att initialt existera under namnet United. Därigenom fick man hjälp att forma identitet och fick dragkraft i nyplanteringen”.

De skriver vidare att församlingarna, i takt med att de utvecklats, funnit sin egen identitet och väg framåt. Samtidigt har andra församlingar och ledare från olika samfund velat knyta närmare nätverket.
”Redan under hösten 2016 togs därför ett gemensamt beslut om att börja avveckla nätverket i sin nuvarande form, frigöra det från dess direkta koppling till namnet United och den specifika utvecklingen i Malmö”, skriver nätverkets ledning.

Från och med årsskiftet byter United Global Network namn tillRe:formera.

Tanken med Re:formera är att vara ett ekumeniskt nätverk för reformatoriskt församlingsbyggande som förvaltar och fördjupar, förnyar och förenar kyrkans rika arv från fornkyrkan till frikyrkan”, skriver man bland annat.

Re:formeras initiativtagare och koordinator är Magnus Persson, Malmö. En ekumenisk lednings- och arbetsgrupp kommer att formas.

Pressmeddelandet från nätverket är undertecknat av Daniel Stenmark, Christoffer Svartdahl, Jakob Rönnerfors (pastor i Göteborgsförsamlingen), Randy Srochenski och Magnus Persson.

USA:s statsapparat står utan pengar

Skuldtak. Majoriteten i USA:s senat säger nej till en uppgörelse som skulle förhindra att federala myndigheter stängs ned. USA:s statsapparat står därmed utan...

Tre viktiga faktorer i migrationsdebatten

Ledare Svenska värderingar kontra sanna värderingar En företagsledare som gjort missbedömningar i den storleksordning som våra politiker gjort de senaste åren – i frågor om migration, integration,...