Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Ärkebiskopen sågar S-förslag om konfessionella skolor

"Naivt och märkligt". Så beskriver Antje Jackelén med flera i Sveriges kristna råd S-förslaget om att förbjuda konfessionella friskolor i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nyheter · Publicerad 23:52, 13 mar 2018

Ärkebiskopen och de andra SKR-skribenterna ifrågasätter också förra veckans utspel från skolborgarråd Olle Burell i Stockholm, där han kallar religiösa friskolor för "konfessionella sorteringsskolor" och antyder att de står i konflikt med en demokratisk värdegrund.

"Sanningen är annorlunda. I dag går omkring en procent av svenska grundskoleelever i någon av landets cirka 70 friskolor med konfessionell inriktning. Cirka 80 procent av dem har en kristen inriktning och i många av dem finns elever med olika religiös bakgrund", skriver de bland annat.

Antje Jackelén och de andra tillbakavisar likhetstecken mellan konfessionella skolor och indoktrinering, isolering samt att de inte skulle präglas av de värderingar och principer som finns i grundlagen. De framhåller tvärtom att religiösa aktiviteter är frivilliga, sker utanför schemalagd tid och att grundläggande värden är det som gäller. Skolinspektionen är likaså en garant för att skolorna följer lagar och regler, menar de. 

"Kristna skolor är självklara i många av världens länder. Genom tiderna har de fostrat otaliga framstående ledare och ansvarstagande medborgare. Även i den islamiska republiken Pakistan finns kristna skolor som självklart tar emot barn med olika social och religiös bakgrund", skriver de.

SKR-företrädarna påpekar i artikeln att både konfessionella och icke-konfessionella skolor kan misslyckas. Men att "misslyckanden ska bemötas med krav på förbättringar, inte med att förbjuda en hel skolform."

SKR:s presidium består av följande kyrkoledare (som alla undertecknat debattartikeln): Antje Jackelén, Svenska kyrkan, Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Lasse Svensson, Equmeniakyrkan samt Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.