Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

"Antisemitism i Sverige knuffade mig över gränsen"

När Bengt G Nilsson beslöt sig för att beskriva sin ändrade syn i Israel–Palestinafrågan i Timbros webbtidning Smedjan var den senaste tidens öppna uttryck för antisemitism en viktig faktor. Det berättar den förre SVT-reportern för Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:46, 16 jan 2018

– Det var en naturligtvis process över en längre tid. Men jag tror att den tilltagande antisemitismen i Sverige, som torgförs framför allt av palestinasympatisörer, knuffade mig över gränsen, säger han.

– Detta att många är så tafatta i sin relation till palestinierna och deras anspråk på en egen stat, att man låter nationalistiska sentiment ursäkta antisemitism, är något jag finner extremt upprörande. 

Bengt G Nilsson bodde i Israel 1972-1973, har skrivit två skönlitterära böcker som utspelar sig i Mellanöstern, och säger att han aldrig fallit in i bilden av den ”gängse palestinasympatisören”.

– Men med åren har jag kommit att tappa mer och mer förtroende för palestiniernas ledarskap, som jag upplever som inkompetent och rätt och slätt odugligt, säger han.

Till detta kommer palestiniernas påtvingade status som eviga flyktingar, vilket enligt Bengt G Nilsson gjort dem till spelbrickor för den palestinska administrationen och de omgivande arabländerna.

– Sammantaget är det inte realistiskt att tro att palestinierna skulle kunna skapa en demokratisk rättsstat på de områden som de har viss kontroll över just nu, enligt idén om tvåstatslösning, säger Bengt G Nilsson, som inte vill sia om framtiden.

– Jag sitter ju inte inne med någon lösning, och kanske ändrar sig detta med tiden. Men just nu måste första prioritet vara att slå vakt om Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, och då måste man tänka sig 1948 års gränser. Hur man ska förhålla sig till de ockuperade områdena har jag inget svar på. 

Jag tror att den tilltagande antisemitismen i Sverige, som torgförs framför allt av palestinasympatisörer, knuffade mig över gränsen.

Adaktusson: "Återupprätta relationen med Israel"

Talar i riksdagen När Lars Adaktusson (KD) under onsdagen stiger upp i talarstolen i riksdagen för första gången är det för att efterlysa en ny svensk politik för...

Valet i Bayern slutade i en katastrof för kristsociala CSU

Nyhetskommentar Utrikeskommentar. Framgångar leder inte sällan till mättnad, lättja, självgodhet och en osund självbild. Psykologiska element som dessa finns förvisso bakom...