Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

"Antisemitism i Sverige knuffade mig över gränsen"

När Bengt G Nilsson beslöt sig för att beskriva sin ändrade syn i Israel–Palestinafrågan i Timbros webbtidning Smedjan var den senaste tidens öppna uttryck för antisemitism en viktig faktor. Det berättar den förre SVT-reportern för Världen idag.

Nyheter · Publicerad 08:46, 16 jan 2018

– Det var en naturligtvis process över en längre tid. Men jag tror att den tilltagande antisemitismen i Sverige, som torgförs framför allt av palestinasympatisörer, knuffade mig över gränsen, säger han.

– Detta att många är så tafatta i sin relation till palestinierna och deras anspråk på en egen stat, att man låter nationalistiska sentiment ursäkta antisemitism, är något jag finner extremt upprörande. 

Bengt G Nilsson bodde i Israel 1972-1973, har skrivit två skönlitterära böcker som utspelar sig i Mellanöstern, och säger att han aldrig fallit in i bilden av den ”gängse palestinasympatisören”.

– Men med åren har jag kommit att tappa mer och mer förtroende för palestiniernas ledarskap, som jag upplever som inkompetent och rätt och slätt odugligt, säger han.

Till detta kommer palestiniernas påtvingade status som eviga flyktingar, vilket enligt Bengt G Nilsson gjort dem till spelbrickor för den palestinska administrationen och de omgivande arabländerna.

– Sammantaget är det inte realistiskt att tro att palestinierna skulle kunna skapa en demokratisk rättsstat på de områden som de har viss kontroll över just nu, enligt idén om tvåstatslösning, säger Bengt G Nilsson, som inte vill sia om framtiden.

– Jag sitter ju inte inne med någon lösning, och kanske ändrar sig detta med tiden. Men just nu måste första prioritet vara att slå vakt om Israels rätt att existera inom säkra och erkända gränser, och då måste man tänka sig 1948 års gränser. Hur man ska förhålla sig till de ockuperade områdena har jag inget svar på. 

Jag tror att den tilltagande antisemitismen i Sverige, som torgförs framför allt av palestinasympatisörer, knuffade mig över gränsen.

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Budskapet ”Skydda dem” vinner gehör

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. I morgon, fredag, går medborgarna i Republiken Irland (Eire på det ursprungliga irländska språket gaeliska) till folkomröstning om det...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...