Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Antalet palestinier i Libanon var överdrivet

Antalet palestinska flyktingar i Libanon är betydligt färre än de som varit registrerade via FN-organet UNRWA. Den högre siffran har "använts i politiskt syfte", säger nu Libanons premiärminister Saad Hariri.

Nyheter · Publicerad 18:08, 31 dec 2017

Libanon har för första gången genomfört en folkräkning av antalet palestinska flyktingar i landet. Siffran man kommit fram till är 174 422, vilket är betydligt lägre än den knappa halva miljon palestinier som registrerats via FN-organet UNRWA i Libanon.

Folkräkningen pågick under ett år, och omfattade tolv flyktingläger och omkring 150 så kallade informella palestinska bosättningar.

Enligt den palestinska statistikbyrån, som deltagit i undersökningen, avstod 5,7 procent av de tillfrågade från att svara, helt eller delvis, vilket gör att man räknar med ett visst bortfall.

Att resultatet skiljer sig så markant från de 469 331 pesoner som registrerats via FN:s flyktingbyrå UNWRA förklarar myndigheten med att många palestinier flyttat från Libanon.

– Om någon som registrerat sig via UNRWA i Libanon beslutat att leva utanför Libanon, så underrättar man inte oss, säger talesperson Huda Samra, uppger Arab News.

Premiärminister Saad Hariri konstaterade när resultatet presenterades i torsdags att den högre siffra på antalet palestinska flyktingar i landet som angivits i debatten, "använts i politiskt syfte", skriver Arab News.

– Nu vet vi vad som gäller. Vårt ansvar gentemot de palestinska bröder som lever i vårt land ska inte vara skäl till spänningar eller till dispyt, vare sig bland libaneser eller mellan libaneser eller palestinier, sa han.

Enligt ett uttalande från den palestinska statistikbyrån som citerades av den israeliska tidningen Haaretz, medgav Saad Hariri att Libanon har vissa skyldigheter mot palestinierna.

Men han tillade att de aldrig kan tillåtas bli libanesiska medborgare, eller erbjudas någon annan lösning "som skulle frånta dem deras palestinska identitet eller rätten att återvända till sitt hemland".

Omkring 750 000 palestinier flydde eller utvisades från Israel under kriget 1948. Omkring 100 000 tog sig till Libanon, där de har begränsad rätt att arbeta, inte får stå som egendomsägare och saknar tillgång till statlig hälsovård och utbildning.

Vårt ansvar gentemot de palestinska bröder som lever i vårt land ska inte vara skäl till spänningar eller till dispyt, vare sig bland libaneser eller mellan libaneser eller palestinier.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...