Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Aktören bakom Svenska Folkbibeln firar 50 år

I 50 år har stiftelsen Biblicum hävdat en bibelforskning som utgår från att Bibeln är Guds ord. Bland annat har stiftelsen varit med om att ge ut Folkbibeln. – Att Folkbibeln blev så bra och har nått ut så mycket är en stor framgång, säger vice ordförande Seth Erlandsson, som var stiftelsens förste föreståndare.

Nyheter · Publicerad 07:00, 6 okt 2018

I dag, lördag, hålls festligheter, 50 år efter starten den 8 oktober 1968. Det var Växjös domprost, Gustaf Adolf Danell, som tog initiativet.

– Han hade varit på ett föredrag vid Uppsala universitet och hört representanter för den teologiska fakulteten säga att man inte kunde lita på Bibeln, berättar Seth Erlandssson.

– Tillsammans med teologen och bibelöversättaren David Hedegård beslöt han att bilda en stiftelse som genom forskning skulle visa att misstron mot Bibeln saknade vetenskaplig grund.

Seth Erlandsson, som vid den tiden arbetade med sin doktorsavhandling, blev Biblicums förste föreståndare, och arbetade bland annat med att bygga upp det forskningsbibliotek som sedan 1998 ligger i Ljungby.

Beslutet att matcha den statliga bibelkommission som sedermera utkom med Bibel 2000 blev Biblicums största offentliga gärning. Översättningsarbetet skedde från 1983 i samarbete med Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning, senare Stiftelsen Svenska Folkbibeln.

– Att Folkbibeln blev så bra och har nått ut så mycket är en stor framgång, säger Seth Erlandsson.

Även om Biblicum till en början hade sin bas inom konservativa grupper i Svenska kyrkan kom avståndet till vad man uppfattade som liberalteologiska strömningar att tillta.

– Vi som arbetade med Biblicum lämnade Svenska kyrkan en efter en, allt eftersom det framstod som orimligt att ha ett ben i varje läger, berättar Seth Erlandsson.

Ändå menar han att Biblicum behövs mer än någonsin i dag.

– Den bibelkritiska hållningen sprider sig snabbt, bland annat för att kristna bibelskolor och utbildningar för att få ett visst stöd eller statligt bidrag måste använda handböcker från etablerade institutioner, säger han.

Samtidigt ser han möjligheterna till dialog med andra bibelforskare som små.

– Avståndet är ganska stort, i och med att vi menar att en bibelforskare inte kan bortse från grunden i Bibeln, nämligen att Gud finns och har uppenbarat sig, säger Seth Erlandsson.

Biblicums 50-årsdag infaller på måndag. Men av praktiska skäl har firandet förlagts till den 6 och 20 oktober, i Vännäs respektive Ljungby. Då anordnas föredrag och samtal, öppna för alla intresserade.

– Jag vill också understryka att institutionen är öppen för alla som vill komma dit och forska, säger Seth Erlandsson.

Som redaktör för tidskriften Biblicum har han dessutom medverkat i utgivningen av en festskrift på 216 sidor, Biblisk tro. Den innehåller 20 artiklar, bland annat om Bibelns kanon och grundtext, bibeltolkning, samt om biblisk tro och apologi.

Att Folkbibeln blev så bra och har nått ut så mycket är en stor framgång.

Biblicum

Biblicumägs av en fristående stiftelse, som grundades den 8 oktober 1968.

Biblicums motto är: Quod non est Biblicum non est theologicum, vilket fritt kan översättas: ”Det som inte är bibliskt är inte rätt teologi".

Svenska Folkbibeln utgavs 1998. Den har hittills sålts i 794 433 exexmplar (även om alla inte är helbiblar)

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...