Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Adaktusson får EU-uppdrag som Israel-rapportör

Lars Adaktusson (KD) har utsetts till Europaparlamentets rapportör i frågor rörande relationerna till Israel. Uppdraget, som löper under återstoden av parlamentets mandatperiod, innebär att Lars Adaktusson blir ansvarig för betänkanden, rapporter och förhandlingar i ärenden som rör Israel.

Nyheter · Publicerad 17:10, 14 nov 2017

I rollen som rapportör har Adaktusson möjlighet att med stöd av utrikesutskottets sekretariat utarbeta förslag till den politik som Europaparlamentet ska driva i förhållande till Israel, skriver Kristdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Det är en position som betyder stort ansvar men också stora möjligheter att påverka de politiska förslag som läggs fram inför parlamentet, säger Lars Adaktusson till Världen idag.

– Det här ska bli väldigt roligt och spännande, inte minst eftersom jag kan medverka till förbättrade relationer mellan EU och Israel. Det är ett viktigt uppdrag.

Lars Adaktusson förklarar att partigrupperna i Europaparlamentet gör upp om rapportörsuppdragen, och att det denna gång föll på kristdemokratiska Europeiska folkpartiet, EPP, att tillsätta posten.

Det kan röra sig om skiftande politiska frågor kopplade till aktuell händelseutveckling.

– Det är svårt att avgöra vilken typ av frågor eller vilka ämnen som blir aktuella, annat än det är kopplat till den aktuella händelseutvecklingen. Men rapportörskapet innebär att man är ansvarig brett för de här frågorna, så det kan vara allt från den arabisk-israeliska konflikten till handelsrelationer och forskningssamarbete.

Lars Adaktusson, som är ordinarie ledamot i Europaparlamentets utrikesutskott och underutskottet för mänskliga rättigheter, är sedan tidigare EPP:s skuggföredragande i frågor gällande palestinska områden. Han är dessutom ordförande i lobbyorganisationen European Israel Public Affairs, och i Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...