Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Att som församling – mitt i ett normlöst samhälle – stå upp för en biblisk syn på äktenskapet är viktigt, menar Stefan Swärd. Foto: Fredrik Sandberg, TT

Vi måste stå upp för Bibelns livsstilssyn

Ledare · Publicerad 00:01, 29 mar 2017

En ståuppkomiker sa nyligen följande: "När jag växte upp hade föräldrarna många barn, i dag har barnen många föräldrar."

En enda mening fångar ganska väl det stora skifte som inträffat inom en till två generationer när det gäller samlevnad och sexualsyn.

Som kristna är vi kallade att följa gudsrikets, och inte världens, lagar och regler. En brist på undervisning, bibelkunskap och förankring i kristen tradition medför att många kristna i dag inte känner till vad som är gudsrikets lagar och regler. I Guds rike är det inte tidsandan eller sociologiska genomsnitt som sätter standarden för hur vi ska leva. Det är i stället Guds vilja som är riktmärket för den troende.

Århundrade efter århundrade var äktenskapet betraktat som ett livslångt förbund mellan man och kvinna. Detta äktenskap var standarden för både kyrkan och samhället. Samlevnad utanför äktenskapet, skilsmässor, utomäktenskapliga förhållanden och samkönade relationer fanns inte på kartan, och var dessutom ofta kriminaliserade i västvärlden. En kriminaliseringen kan inte försvaras, men den totala omsvängning som ägt rum i västvärlden de senaste 50 åren, i synen på skilsmässa, samlevnad utanför äktenskapet och samkönade relationer, är allvarlig. Detta har även påverkat den kristna kyrkan. Absoluta ideal har ersatts av en syn som gör gällande att människan med sin fria vilja ska ha möjlighet att leva precis som hon vill.

Nedbrytandet av könsidentiteten är ett uttryck för samma tendens, bort från den kristna standarden. Den standard som gör gällande att Gud har skapat oss till man och kvinna, med en tydlig könsidentitet.

Det moraliska immunsystemet har brakat ihop i samhället. Men också i kyrkan. Den moraliska förskjutningen kan exemplifieras med att en majoritet av evangelikaler i USA sluter upp bakom en president som är gift för tredje gången. Man måste vara djupt historiskt okunnig om man inte inser vilket skifte i moraliska värderingar detta är uttryck för i amerikansk kristenhet. Något sådant hade varit helt otänkbart för 50 år sedan.

Synen på äktenskapet får mycket stora konsekvenser, även för det enskilda paret. Antingen betraktar ett gift par äktenskapet som ett Guds förbund, som inte får upplösas. Alternativt betraktar man äktenskapet som ett civilrättsligt kontrakt, som kan upplösas när som helst av den ena eller båda parterna – utan någon särskild anledning.

Det förstnämnda utgör en kristen syn på äktenskapet, medan det sistnämnda är en sekulär, icke-kristen syn på äktenskapet. Det par som stänger igen skilsmässodörren från början måste lära sig att lösa problemen på annat sätt än genom separation. Problemen med det tillfälliga, civilrättsliga kontraktet uppstår när livets stormar börjar rasa. Då kan skilsmässan vara en enkel genväg ur ett svårt problem.

Som kristna måste vi alltid hålla fast vid två principer samtidigt – nåd och sanning. Jesus är syndarens vän. Till Jesus kan vi komma och få nåd när vi omvänder oss och bekänner vår synd och våra felsteg. Detta gäller inte minst på samlevnadens och sexualmoralens område.

Men Guds nåd är inte en billig nåd, som nonchalerar grundläggande kristna principer. I förkrosselsen inför en helig Gud kan vi få ta emot nåd och upprättelse till ett nytt liv, oavsett vad som har hänt i vårt mörka förflutna.

Pastorer och församlingar lever i ett samhälle präglat av normlöshet på dessa områden. I en sådan tid måste vi stå upp för grundläggande bibliska värderingar och skapa lärjungaformande miljöer i församlingarna. I sådana miljöer kan man undervisa och samtala om hur vi ska leva som kristna. Men samtidigt behöver vi skapa välkomnande miljöer, där vi hjälper människor att leva som kristna, alldeles oavsett bakgrund och utgångspunkter.

I Guds rike är det inte tidsandan eller sociologiska genomsnitt som sätter standarden för hur vi ska leva. Det är i stället Guds vilja som är riktmärket för den troende.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...