Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Ständigt berättas det i evangelierna om hur Jesus botade de sjuka, uppväckte de döda och förmedlade befrielse till de plågade. Foto: Istockphoto

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare · Publicerad 00:00, 16 jul 2018

En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka, uppväckte de döda och förmedlade befrielse till de plågade. Den första kristna kyrkan fick sedan uppdraget att fortsätta Jesu tjänst. Kyrkohistorien visar att tron på helande har präglat den levande kristna kyrkan i alla tider. Under den svenska folkväckelsen på 1800-talet var det vanligt med tro på helande.

Väckelsepredikanten Boltzius från Värmland var en känd helandepredikant, vars helandetjänst sträckte sig ända in i kungahuset. När pingstväckelsen började svepa över världen 1906-07 var ett av kännetecknen en förnyad tro på Andens gåvor i funktion. Inte minst gällde detta helandets gåva. Karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen under 60- och 70-talet gav en förnyelse åt tron på helande. Det var också något centralt i trosrörelsen och Vineyard-rörelsen som fick sina genombrott på åttiotalet.

Bibelns undervisning är tydlig på detta område. Sjukdomen är en följd av syndafallet och förgängelsen. Jesus har kommit för att upprätta, frälsa och befria. I detta ingår befrielse från sjukdomar. Trots all vår utvecklade sjukvård och medicinska forskning är fysiska och psykiska sjukdomar något som plågar den moderna människan i alla åldrar. Förbön för sjuka är uttryck för medkänsla och empati. Ett Guds ingripande stärker tron och vittnar om en Gud som är närvarande och bryr sig om enskilda människor.

Som kristna tror vi att Herren är vår läkare. Jesu tjänst och undervisning visar att helandet och helandets tjänst inte är någon internkristen övning för en sluten klubb bakom lyckta dörrar. Överallt i offentliga miljöer förmedlade Jesus befrielse och helande till människor, oavsett deras status och tillstånd.

Den frimodigheten och generositeten behöver vi som kristna i Sverige 2018. I en tid när människor söker hälsa och välbefinnande på många olika sätt, behöver vi som kristna frimodigt stå för Bibelns undervisning om helande och praktisera dett. I gudstjänster och möten i kyrkan, på arbetsplatser, i umgänge bland grannar, på släktträffar och i hemgrupper.

Visst finns det teologiska grubblerier kring dessa frågor. Varför får vissa uppleva helande och andra inte? Beror det på vår brist på tro och helgelse, eller är Gud godtycklig när han förmedlar helandets under? Om allt helande berodde på vår tro och korrekta bibelsyn, då vore helandet vår egen gärning. Men helande är alltid ett uttryck för Guds nåd. Vi vet inte svaren på alla frågor kring det uteblivna helandet. Det vi vet är det som står i Bibeln och Jesus har uppmanat sina lärjungar att lägga händerna på de sjuka. Och så har han lagt till löftet: de ska bli friska.

Helandet är en del av Guds rike. En dag ska Guds rike helt upprättas, och då kommer det inte att finnas någon sjukdom mer. Men vi kan redan nu leva i förskottet av vårt himmelska arv och Gudsrikets fulländning. Helandet är en del av förskottet, vi får del av vårt arv i förväg. En dag ska vi få del av det fullständiga arvet. Då kommer det inte att finnas några små eller stora sjukdomar längre. En evig hälsa är Guds barns framtid.

Bibelns undervisning är tydlig på detta område. Sjukdomen är en följd av syndafallet och förgängelsen. Jesus har kommit för att upprätta, frälsa och befria.

Att sprida evengeliet är församlingens uppdrag

Ledare Tid att evangelisera Varje församling behöver ha en gementänkt strategi för lokal evangelisation och mission i sitt närområde. Att sprida evangeliet till sitt närområde...