Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Vi behöver en nyktrare syn på sexualiteten

Ledare · Publicerad 00:00, 15 dec 2017

Alla ser på världen genom ett raster av redan accepterade föreställningar. Ingen är neutral; alla har ideologiska eller livsåskådningsmässiga perspektiv som tolkar världen åt oss.

Samtidigt kan felaktiga idéer ställa sig mellan oss och världen och göra att vi misstolkar verkligheten. När fakta motsäger våra idéer är det läge för självrannsakan.

Den kände advokaten Claes Borg­ström skrev redan i somras om mäns sexuella övergrepp på kvinnor. Han konstaterar att kvinnor inte begår sexuella övergrepp på män och undrar hur det kommer sig.

”Om en utomjording landade på jorden skulle hen tycka att det var mycket konstigt. Både kvinnor och män har en sexualdrift och vill ha utlopp för den. Utomjordingens första tanke skulle nog vara att män har en mycket starkare sexualdrift än kvinnor. Men efter att ha fått förklarat för sig att det inte förhåller sig så, skulle det framstå som oförklarligt att endast människor av det ena könet tilltvingar sig sexuella handlingar” (ETC 24 juli, 2017).

Förklaringen är enligt Borgström känd sedan länge: "Sexuella övergrepp är i stor utsträckning ett uttryck för makt.” Att maktförhållanden utgör en förklaring är uppenbart – men är det den enda förklaringen? Finns det inga skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualdrift?

Roy Baumeister är professor i psykologi och har ägnat mycket forskning åt människans sexualitet. Tillsammans med två kvinnliga kollegor beslöt han sig för att gå igenom vad forskningen säger. Resultatet var tydligt:

”Efter månader av läsning och sammanställning av forskningsresultat var svaret klart. Det är en stor skillnad. Män har en mycket starkare sexualdrift än kvinnor” (Psychology Today: ”The Reality of the Male Sex Drive”).

Detta visar sig på många sätt. Män tänker oftare på sex, har fler sexpartner, masturberar oftare, tar mycket större risker för att få sex, tar initiativ till sex oftare och blir oftare avvisade än kvinnor. Gaymän har mer sex än lesbiska kvinnor. Till och med när det finns ett heligt löfte om kyskhet visar sig skillnaden: Katolska präster och munkar bryter sitt löfte oftare än katolska nunnor.

Manlig sexualitet är promiskuös; för män är det enklare att isolera det sexuella mötet från personen man möter än det är för kvinnor. Det är män som köper ansiktslös sex. När män är prostituerade är det till andra män de säljer sina kroppar.

Ärligt talat, behöver vi forskning för att få detta klarlagt? Såvida man inte är förblindad av ideologi är skillnaden uppenbar.

Detta förminskar inte på något sätt mäns ansvar. Varje individ bär ansvar för sina handlingar. Sanningen om mäns sexualitet innebär tvärtom att män på detta område måste inse sitt ansvar extra noga.

Den sexuella revolutionen, med Sverige i spetsen, har positiva sidor som handlar om att bejaka kroppslighet och sexualitet. Det är självklart utifrån kristen tro. Men den har också många destruktiva sidor genom betoningen på fri sex – vilket inneburit ett moraliskt frikort åt den manliga sexualitetens avigsidor.

Och det är kvinnor som betalat det högsta priset för det.

Vi behöver en nyktrare syn på sexualiteten och dess potential för både gott och ont. Här ger kristen tro hjälp till en mer verklighetsbaserad och respektfull hållning till både mäns och kvinnors kroppar och sexualitet.

Att maktförhållanden utgör en förklaring är uppenbart – men är det den enda förklaringen? Finns det inga skillnader mellan manlig och kvinnlig sexualdrift?

Trump: Kön ska definieras vid födseln

USA. Trump-administrationen vill införa en snävare definition av kön – den skulle innebära att en persons juridiska kön definieras vid födseln som...