Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Ingemar Forss och Linalie Newman föreslås som Evangeliska Frikyrkans nya missionsdirektorer. Foto: EFK

Utmaningar för EFK-ledare

Ledare · Publicerad 00:00, 7 maj 2018

Evangeliska frikyrkan möts kommande helg för kongress. Då ska man utse en ny ledning för samfundet. Ingemar Forss och Linalie Newman föreslås som nya missionsdirektorer. Evangeliska frikyrkan och de andra äldre frikyrkosamfunden står inför stora utmaningar inför framtiden.

1960 trodde religionssociologerna att svensk kristenhet skulle vara utdöd år 2000. Ateismen var på stark frammarsch. Sedan kom Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen, som bidrog med mycket av förnyelse på sjuttiotalet. Det vände den nedåtgående trenden. En stor andel av dagens äldre och etablerade kristna ledare gjorde sina inledande andliga erfarenheter under den eran, vilket har format deras liv.

Om nuvarande utveckling håller i sig kommer islam vara den ledande religionen i Sverige inom 25–30 år. Det är nog få som inser konsekvenserna av detta. Det är en gigantisk utmaning för kyrkan, men även för samhället i stort. Det är allt färre som går på Svenska kyrkans gudstjänster och de som går blir allt äldre. De äldre frikyrkosamfunden är långt ifrån som i fornstora dar, och de exempel vi har på växande och dynamiska församlingar är undantag, inte regel.

Krismedvetenheten saknas. Bland annat beror det på att fortfarande halva svenska befolkningen är med i Svenska kyrkan, men att den breda majoriteten av dessa står för en passiv kulturkristendom. Även invandrarkyrkorna har problem med engagemang och att få med unga människor aktivt.

Ett samfund som Evangeliska frikyrkan har lyckats uppvisa positiva siffror när det gäller tillväxt, men det beror främst på statistiken: sammanslagningar av församlingar leder till att bland annat pingstvänner räknas in i EFK:s statistik. Att ett antal nya församlingar har anslutit sig under en period har också bidragit till att förbättra statistiken.

EFK:s blivande ledning står inför viktiga beslut och förändringar för att man ska kunna bidra till att förändra trenden i Sverige, och att vi ska få en kyrka som är växande och vinner nya människor.

En utmaning för de äldre samfunden – och en avgörande fråga för EFK – är den föreningsmässiga och demokratiska styrmodellen. Den medför att människor i ledningen är lätt utbytbara, och att utnämnadet av ledare och styrelse mer handlar om att fylla en ruta i ett organisationsschema. 

En församlingsrörelse och kyrka som ska kunna överleva in i framtiden behöver ge en familjekänsla. En familj präglas av en pappa och mamma som inte kan bytas ut hur som helst. Att ge ett långsiktigt förtroende till ledare som kan vara samlande personer i en rörelse, är en avgörande fråga. Det räcker inte med att ha en styrelse, föreståndare och direktorer som ständigt byts ut.

EFK har delvis sina rötter i den globala pingstväckelse som började i början av 1900-talet. Den karismatiska öppenheten har varit ett ledord. Utan Andens vind i seglen och en ny upplevelse av den helige Ande är varje samfund dömt till sin undergång. EFK:s utmaning är att återuppliva och förstärka det karismatiska arvet. Detta är en fråga som den nya ledningen behöver ge högsta prioritet.

De teologiska impulserna kommer i dag från många olika håll. En växande teologisk spretighet präglar de äldre frikyrkosamfunden. De präglas också av att den sekulära universitetsteologin påverkar utbildningen av pastorer i frikyrkorna. En ytterligare utmaning för en ny EFK-ledning är därmed att skapa nya plattformar för teologiska samtal och beslut inom samfundet.

Utan Andens vind i seglen och en ny upplevelse av den helige Ande är varje samfund dömt till sin undergång.

Häxor tar till svart magi mot nyvald HD-domare

USA. Efter en turbulent utnämningsprocess har USA:s nye HD-domare Brett Kavanaugh fått ett nytt problem på halsen. En grupp "häxor" planerar att lägga en...

Utvisning av 6-åring stoppas: "Beslutet togs för snabbt"

Migrationsverket Migrationsverket stoppar tills vidare den mycket uppmärksammade utvisningen av en i praktiken föräldralös sexårig pojke till Ukraina. – Vi gick till...

Är det fritt fram för män att slå kvinnor?

Ledare Genusflummet fortsätter I helgen som gick tog Rachel McKinnon ett sprintguld i världsmästerskapen i cykling. Händelsen hade förmodligen passerat obemärkt utanför...

I Oberammergau har Jesu lidande skildrats sedan 1634

Passionsspel. Vart tionde år sätts de berömda Passionsspelen upp i sydtyska Oberammergau. 2020 är det dags igen och redan nu går flera resebyråer ut med...

Adaktusson: ”Återupprätta relationen med Israel”

Riksdagen. Israel och Mellanösterns kristna i fokus vid jungfrutal i riksdagen När Lars Adaktusson (KD) under onsdagen stiger upp i talarstolen i riksdagen för första gången är det för att efterlysa en ny svensk politik för...