Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.
Luk 24:45

Världen idag

Tid för teologisk folkbildning

Ledare · Publicerad 00:00, 21 sep 2011

en tidigare artikel har behovet av kristen opinionsbildning behandlats. Det är det första av Världen idags tre prioriterade områden. I följande artikel berörs det som vi har valt att kalla för teologisk folkbildning. Inom kort startar vi våra teologisidor, som kommer att vara en motor i Världen idags teologiska folkbildningsarbete.
Vad innebär teologisk folkbildning? Det handlar grundläggande om att föra ut kunskapen om Gud till vanligt folk, inte minst till kristna. Att vi kristna återigen blir det som förr kallades för läsare. Låt oss ta de tre komponenterna av den teologiska folkbildningen. Teologi, bildning och folk.

För det första. Teologi. Det betyder "läran om Gud". Teologi har ibland setts som ett problem, snarare än något positivt, inom delar av kristenheten. Inte minst i väckelsekristna sammanhang. Ofta har det sin bakgrund i upplevelsen av att många unga, brinnande kristna som gått igenom teologiska utbildningar har kommit ut på andra sidan med en kraftigt försvagad tro. Eller ingen tro alls. Många av de teologiska utbildningarna har haft en liberalteologisk hållning, vilket har  inneburit just detta. Kritiken har ändå varit missriktad många gånger. Den har riktats mot teologin i sig, när den i stället borde riktas mot de teologiska institutionerna. Problemet är inte teologi som fenomen, utan innehållet i teologin. Att lära sig mer om Gud och att lära känna Gud på ett mer intimt sätt är förstås något väldigt positivt. Riktig, sann, bibelförankrad teologi är en förutsättning för ett sunt kristet liv. Det ger bränsle till passionen och gör den mer uthållig.

På våra teologisidor kommer vi att närma oss teologin i bred bemärkelse. Det kommer att vara bibelstudier, beskrivningar av historiska väckelser och personligheter, apologetik och försvar av kristna grundsanningar. Men också mer etiska problemställningar kommer att ha sin plats. Teologi rör en mängd olika områden. I allt detta kommer vi att ha en fast förankring i bibelordet.

För det andra. Bildning. När det inte finns kunskap om vad Guds ord säger i viktiga frågor, blir varje ifrågasättande av kristen tro ett hot. När kulturpersonligheter, liberalteologer och andra förklarar bort det övernaturliga, ifrågasätter Jesu gudom, uppståndelse och jungfrufödsel, rationaliserar bort allt det i Bibeln som är obekvämt och omodernt, så infinner sig ibland en nervositet bland bibeltroende kristna och vi reagerar med rädsla. Varför? För att vi saknar kunskap. Vi har inte lärt oss att "ge skäl för vår tro", som Bibeln uppmanar oss till. Vi har valt bort kunskap till förmån för känslor. Vi behöver en omfattande satsning på bildning. Ju mer vi studerar, ju mer vi efterforskar, ju mer vi letar, desto närmare sanningen kommer vi. Våra teologisidor ska bidra till en ökad bildning i frågor som är relevanta för den tid vi lever i.

För det tredje. Folk. Vi behöver återta teologin från de akademiska institutionerna. Den sunda teologin behöver komma folket till del. Den behöver bli gripbar och relevant för den vanlige kristne. Proffsen i all ära, men det behöver ske en mobilisering av Kristi kropp, där vi alla drar oss närmare Jesus och blir alltmer grundade i Ordets frigörande sanning. Budskapet (teologin) behöver komma mottagarna (folket) till del och det kan enbart ske genom bildning. Därför investerar vi på Världen idag i vad vi kallar förteologisk folkbildning.

 

Lukas Berggren, chefredaktör
ledarsidan@varldenidag.se

Kampanj för erkännande av folkmord: ”Mejla alla riksdagsledamöter”

Svenska evangeliska alliansen, SEA, uppmanar nu så många som möjligt att sätta press på riksdagsledamöterna inför den 11 maj. Då beslutar riksdagen... onsdag 10:20

Pastor: Ge inte pengar till tiggare

EU-migranter. Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfiakyrkan i Stockholm, menar i Svenska dagbladet att det är bra att bidra med mat, sjukvård, kläder och... onsdag 09:57

Akademien vill se mindre ängslan i kyrkohandbok

Remissvar. Förslaget till ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan har fått kritik från många olika håll, inte minst har det gällt det musikaliska men också... onsdag 08:41