Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig.
Psaltaren 32:7

Världen idag

Att förbjuda de konfessionella friskolorna helt blir en valfråga för Socialdemokraterna. Det meddelar gymnasieminister Anna Ekström och civilminister Ardalan Shekarabi (till höger i bild). Foto: Adam Ihse / TT

Populism i kubik om ”religiösa skolor”

Ledare · Publicerad 14:56, 13 mar 2018

Socialdemokraterna verkar vara på krigsstigen. Samma parti som strider för sin rätt att politiskt styra Svenska kyrkan lovar nu att förbjuda alla så kallade ”religiösa friskolor” om de får behålla makten. Dubbelmoralen är uppenbar. Men förslaget är likväl ett tacksamt bete i valrörelsen. Med populism i kubik ska sossarna försöka klamra sig kvar vid makten.

När civilminister Ardalan Shekarabi (S) ska förklara sin aversion mot svenska konfessionella skolor hänvisar han till sin egen skolgång i Iran, där en fysisk mur byggdes genom skolan för att separera flickor och pojkar. Så här skriver han på Aftonbladet Debatt (12/3): ”Själva affärsidén, oavsett trosinriktning, är ökad segregation.”

Jämförelsen blir förstås absurd. Den religiösa diktaturens skolor i Iran buntas ihop med kristna friskolor i Sverige. Religion som religion, land som land, styrelseskick som styrelseskick, skola som skola. Förmågan att skilja mellan äpplen och päron är uppenbarligen obefintlig. Men vad spelar det för roll, när förslaget fungerar som populistiskt valbete?

Socialdemokraternas förslag är i själva verket ett exempel på kollektiv bestraffning. I stället för att mäta alla skolor – oavsett huvudman – utifrån samma kriterier, får de så kallade ”religiösa friskolorna” finna sig i att klumpas ihop och avfärdas gemensamt. Om en skola missköter sig drabbas alla. Omen muslimsk skola delar upp pojkar och flickor under en bussfärd, ja, då blir alla konfessionella skolor misstänkliggjorda.

Europakonventionen är tydlig. Det land som vill förbjuda skolor med konfessionell inriktning lär få problem med Europadomstolen, alternativt lämna EU. Men inte heller mänskliga rättigheter tycks spela någon roll när Socialdemokraterna ska vinna röster för att säkra makten.

Kristna friskolor behöver ingen gräddfil; de klarar sig bra ändå. Men de förtjänar att bli bedömda på samma grunder som alla andra. Granska gärna skolor med konfessionell inriktning. Pricka gärna skolor som inte sköter sig. Skapa gärna handlingsplaner för att brister ska åtgärdas. Och stäng gärna skolor som inte rättar till problem. Men – och det är ett viktigt men – granska alla skolor efter samma kriterier.

Så om det är segregation som är problemet, jämför då kristna skolor med andra skolor. Den som gör en rättvis bedömning ska snart upptäcka att de kristna skolorna lyckas bättre med integration än andra skolor. Faktum är att kristna skolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund. En större blandning. Och elever med utländsk bakgrund tycks dessutom nå bättre resultat på kristna skolor än på andra skolor. Men gör gärna en jämförelse med de kommunala skolorna i Stockholm och Göteborg. Men fakta är kanske inte så intressant?

Om det i stället är kunskaperna som är problemet, så jämför då gärna de kristna skolorna med andra skolor. Fakta i saken gör nämligen gällande att elever på kristna skolor uppvisar bättre studieresultat än rikssnittet. De lyfter den svenska skolan i Pisa-undersökningar.

Det måste bli ett slut på det hånfulla föraktet mot ”religiösa skolor”. Att klumpa ihop alla skolor med konfessionell huvudman och avfärda dem duger inte. Det är dags för ett sakligt samtal om faktiska problem i den svenska skolan. Vid en jämförelse av alla skolor – utifrån exempelvis studieresultat, segregation, studiero, värdegrundsarbete och förekomst av mobbning – skulle de kristna friskolorna klara sig utmärkt.

Att enskilda politiker, eller hela politiska partier, har tydliga symptom på religionsallergi är inte skäl nog att förbjuda skolor som lyckas med både inlärning och integration. Då är det bättre att bota religionsallergin, genom att rösta bort religionsallergikerna.

Kinas kristna ledare möter ökat våld med historisk deklaration

Förföljelse. I en frimodig proklamation har 279 kristna ledare i Kina gått ut och markerat emot de tilltagande övergreppen på kristna och kristen tro i landet....

Miljön en kärnpunkt i skapelseuppdraget

Ledare Profetröster behöver slå larm Ett kristet perspektiv handlar om att granska och analysera samhällsutvecklingen med Bibeln som karta och kompass. Det kräver ett stort mått av...