Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor.
Romarbrevet 12:17

Världen idag

Kristna ofta utom höger-vänsterskalan

Ledare · Publicerad 00:01, 24 maj 2017

Politiska partier brukar schablonmässigt delas in i vänster och höger. Vänstern präglas mer av betoning på välfärdsstat, högre skatter, mer aktiv fördelningspolitik, mer kritisk till marknadsekonomin. Höger präglas mer av lägre skatter, en mer begränsad offentlig sektor, mindre fördelningspolitik och mer betoning på individens frihet och fri företagsamhet.

Det startas med jämna mellanrum partier som försöker bryta med höger-vänster-mönstret. Det var Kristdemokraternas tydliga ambition från början, att inte finnas med i varken ett vänster- eller högerblock utan stå för kristna värderingar som var höjda över vänster-höger-dimensionen i politiken. KD har dock sedan åttiotalet positionerat sig inom den politiska borgerligheten. Miljöpartiet som kongressar denna vecka hade också ambitionen från början att stå utanför höger-vänster och menade att miljödimensionen var en egen dimension i politiken. Partiet har dock efterhand alltmer fogats in i vänsterblocket i politiken.

En tydlig tendens i modern tid är att aktiva kristna röstar politiskt till höger på borgerliga partier; bland frikyrkligt aktiva är KD det mest populära partiet i Sverige. Samma tendens har varit uppenbar i amerikansk politik. Kristna stöttar Republikanerna i stor utsträckning. Det finns dock många kristna ledare som tydligt håller sig utanför partipolitiska positioneringar och även kristna ledare som tydligt uttrycker sympati för Demokraterna.

Att kristna är mer till höger än vänster har dock inte alltid varit någon självklarhet. Längre tillbaka i tiden fanns det en tydlig falang inom socialdemokratin med djup förankring i väckelserörelsen. Till exempel den kristne profilen CG Hjelm som var en av Sveriges ledande predikanter under 1930-1950-talet var broderskapare, den kristna organisationen inom Socialdemokraterna. Många pingstvänner och väckelsepionjärer under tidigt 1900-tal med rötter i arbetarrörelsen var socialdemokrater. Förr var frisinnet en falang inom Folkpartiet som fångade upp många kristna väljare.

Att kristna efter hand har alienerats i förhållande till partier på vänsterkanten beror också på att dessa partier har varit ivriga att driva en ateistisk agenda och till exempel inte värna om familjefrågor, kristna skolor eller betona religionsfrihet.

Vi kristna är kallade att leva i världen men inte av världen. Det innebär att vi kristna behövs på alla positioner i samhället och engagerat bry oss om det samhälle vi lever i. Det behövs också kristna i olika politiska partier, även om man som kristen kan ha problem med att vara helt allierad med ett politiskt partiprogram.

Som kristna behöver vi ha en reflekterad hållning i olika samhällsfrågor. Vägledningen för oss blir då inte en politisk ideologi eller partiprogram. De politiska partiernas program bygger i regel på en sekulariserad humanism och en ateistisk materialism, som ofta ligger långt bort från kristna värderingar.

En kristen hållning till olika samhällsfrågor passar inte in i politikens vänster-höger-modell. Vi kan stå för en mycket konservativ syn i vissa frågor, till exempel när det gäller familjevärderingar och synen på de ofödda. Och samtidigt stå för en socialt radikal hållning i ett antal frågor; i svensk debatt har kristna utmärkt sig tydligt i sin syn på flyktingar och flyktingpolitik, och ställer upp på den svages sida. Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.

Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.

Henriksson vill inte gå före i abortfrågan

Abort. KD avvaktar Socialstyrelsens möte med läkare Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte slå fast att sena aborter inte får avslutas ända in i 22:a graviditetsveckan. Men KD kommer inte att...

Ryssland tiger om Wallenberg

Brott. Den ryska säkerhetstjänsten vill inte offentliggöra dokument som skulle kunna kasta ljus över Raoul Wallenbergs död. Det kan ske först 2022, är...

Inte så illa som vi tror…

Gästkrönika Torbjörn Freij När man stiger av och på tunnel­banan i London ropar en röst i högtalaren: ”Mind the gap!” Viktig, men det finns ändå allvarligare klyftor i världen...

Avböjer "skyddsring" vid synagogan

Antisemitism. Judisk förening oroad för säkerhet den 30 september Den judiska församlingen i Göteborg önskar att de som vill skydda stadens judar när Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar den 30 september, inte...