Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Kristna ofta utom höger-vänsterskalan

Ledare · Publicerad 00:01, 24 maj 2017

Politiska partier brukar schablonmässigt delas in i vänster och höger. Vänstern präglas mer av betoning på välfärdsstat, högre skatter, mer aktiv fördelningspolitik, mer kritisk till marknadsekonomin. Höger präglas mer av lägre skatter, en mer begränsad offentlig sektor, mindre fördelningspolitik och mer betoning på individens frihet och fri företagsamhet.

Det startas med jämna mellanrum partier som försöker bryta med höger-vänster-mönstret. Det var Kristdemokraternas tydliga ambition från början, att inte finnas med i varken ett vänster- eller högerblock utan stå för kristna värderingar som var höjda över vänster-höger-dimensionen i politiken. KD har dock sedan åttiotalet positionerat sig inom den politiska borgerligheten. Miljöpartiet som kongressar denna vecka hade också ambitionen från början att stå utanför höger-vänster och menade att miljödimensionen var en egen dimension i politiken. Partiet har dock efterhand alltmer fogats in i vänsterblocket i politiken.

En tydlig tendens i modern tid är att aktiva kristna röstar politiskt till höger på borgerliga partier; bland frikyrkligt aktiva är KD det mest populära partiet i Sverige. Samma tendens har varit uppenbar i amerikansk politik. Kristna stöttar Republikanerna i stor utsträckning. Det finns dock många kristna ledare som tydligt håller sig utanför partipolitiska positioneringar och även kristna ledare som tydligt uttrycker sympati för Demokraterna.

Att kristna är mer till höger än vänster har dock inte alltid varit någon självklarhet. Längre tillbaka i tiden fanns det en tydlig falang inom socialdemokratin med djup förankring i väckelserörelsen. Till exempel den kristne profilen CG Hjelm som var en av Sveriges ledande predikanter under 1930-1950-talet var broderskapare, den kristna organisationen inom Socialdemokraterna. Många pingstvänner och väckelsepionjärer under tidigt 1900-tal med rötter i arbetarrörelsen var socialdemokrater. Förr var frisinnet en falang inom Folkpartiet som fångade upp många kristna väljare.

Att kristna efter hand har alienerats i förhållande till partier på vänsterkanten beror också på att dessa partier har varit ivriga att driva en ateistisk agenda och till exempel inte värna om familjefrågor, kristna skolor eller betona religionsfrihet.

Vi kristna är kallade att leva i världen men inte av världen. Det innebär att vi kristna behövs på alla positioner i samhället och engagerat bry oss om det samhälle vi lever i. Det behövs också kristna i olika politiska partier, även om man som kristen kan ha problem med att vara helt allierad med ett politiskt partiprogram.

Som kristna behöver vi ha en reflekterad hållning i olika samhällsfrågor. Vägledningen för oss blir då inte en politisk ideologi eller partiprogram. De politiska partiernas program bygger i regel på en sekulariserad humanism och en ateistisk materialism, som ofta ligger långt bort från kristna värderingar.

En kristen hållning till olika samhällsfrågor passar inte in i politikens vänster-höger-modell. Vi kan stå för en mycket konservativ syn i vissa frågor, till exempel när det gäller familjevärderingar och synen på de ofödda. Och samtidigt stå för en socialt radikal hållning i ett antal frågor; i svensk debatt har kristna utmärkt sig tydligt i sin syn på flyktingar och flyktingpolitik, och ställer upp på den svages sida. Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.

Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....