Nästa dag såg [Johannes döparen] Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.”
Joh 1:29

Världen idag

Kommunal mobbning pågår

Ledare · Publicerad 00:00, 20 jan 2012

Den nya skollagen, som trädde i kraft den 1 juli förra året, har inneburit stora problem för de föräldrar som har valt att hemundervisa sina barn. Nu krävs "synnerliga skäl" för att kunna bedriva hemundervisning. Vilka skäl som är synnerliga är oklart och detta har mött kritik från lagrådet. Om hela denna problematik rapporterar vi i dag på nyhetsplats.
Den nya svenska skollagen är i negativ bemärkelse unik på den här punkten. Inget annat demokratiskt land, bortsett från Tyskland med en skollag från 1938 då en viss rikskansler styrde, förbjuder hemundervisning. Enligt Europakonventionen ska staten "respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse". Europakonventionen gäller som svensk lag sedan 1995.
Hemundervisning bedrivs av olika skäl. En del har pedagogiska skäl, andra har barn med särskilda behov, medan någon har filosofiska eller möjligen religiösa skäl. Människor, föräldrar, barn och familjer är som bekant olika. Det finns flera exempel där barn har blivit så mobbade i skolan att föräldrarna inte har sett någon annan utväg än att undervisa i hemmet.

En svensk kommun, nämligen Uppsala kommun, har nu begärt ett utdömande av vite på 180 000 kronor om en familj inte avbryter sin hemundervisning och lämnar barnen till skolan. När det ansvariga kommunalrådet Cecilia Forss (M) ställs mot väggen vet hon inte varför beloppet är så högt, hon har "inte hunnit läsa familjens brev" med anledning av föreläggandet. Men tiden har uppenbarligen räckt till för att fatta ett beslut om att ekonomin i en familj som vill ta ansvar för sina barns undervisning skall ödeläggas.
Kommuner har alltså rätt att förelägga vite för de som väljer att hemundervisa. Nyligen skrev Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) en debattartikel i Aftonbladet, där hon hävdade att socialtjänsten också måste kunna tvångsomhänderta barn som hemundervisas. "Ingen ser barn som inte befinner sig i skolan", skriver hon bland annat. Hon tar exempel på barnen i Sigtuna som mördades efter att de hade hållits borta från skolan. Det är en logisk kullerbytta av sällan skådat slag. Precis som om hemundervisande föräldrar skulle vara mordlystna galningar. "Barnen lämnas åt sitt öde i hemmet utan skolgång", skriver hon vidare. Föräldrarna verkar inte finnas för den som uttrycker sig så.

Det här är liberala politiker som skriver och agerar. En familj som till exempel har ett mobbat barn och därför vill hemundervisa måste i deras värld lämna barnet till skolan, annars tar kommunen barnen ifrån dem. Tala om ett val mellan pest och kolera. "Se på när ert barn mobbas, eller så tar vi ert barn ifrån er". Man tror inte att det är Sverige, man tror inte att det är liberala politiker, man tror inte att det är sant.
Internationellt sett är Sverige isolerat i frågan. En tysk familj som också hade hotats med vite och ingripande från socialen fick i början av 2010 politisk asyl i USA. Politisk asyl! Det är ju sådant man normalt sett får från diktaturer och hårdföra regimer. Sedan den nya skollagen infördes har ett tiotal hemundervisande familjer flyttat från Sverige för att de upplever trakasserier från sina hemkommuner. Människor flyr Sverige som politiska flyktingar för att få hemundervisa sina barn. Efter hot om tvångsomhändertagande är det inte svårt att förstå dem.
I grund och botten handlar det om synen på relationen mellan stat, individ och familj. Är det föräldrarna eller staten som har ansvaret för barnen? När liberala politiker svarar "staten" på den frågan är det sannerligen skam och fläck på Sveriges banér.

Lukas Berggren


”Palestinavän” ny EU-minister

Regeringsombildningen. I samband med regeringsombildningen utsåg statsminister Stefan Löfven Ann Linde (S) till ny EU-minister och handelsminister. Linde har tidigare...

Jesus i centrum för lyckad familjesatsning

Att möta familjers behov och att stärka familjens eget ansvar för barnens kristna fostran. Det är två viktiga motiv till satsningen på Messy Church i...

Siewert Öholm: Mycket väsen för (nästan) ingenting

Nyhetskommentar. Ser man den nygamla regeringen som en ommöblering, har Löfven för all del lyckats väl med att ”flytta runt sofforna och borden” men nog känns det som hela ommöbleringen både blev rörigare och disfunktionell.