I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, HERRE, låter mig bo i trygghet.
Ps 4:9

Världen idag

Huka er inte i bänkarna!

Ledare · Publicerad 16:15, 30 dec 2016

Statsminister Tage Erlander var inte känd som någon muntergök. Därför blev succén desto större när han i tv-programmet Hylands Hörna drog historien om prosten som råkat få med sin sportpistol i predikstolen, och kyrkobesökaren som varnade: "Gubber å kärringer, huk er i bänkera, för nu laddar han ôm!"

Från Erlander och fram till i dag är det i stället kristenheten som varit under kraftig eldgivning från en allt starkare sekularism. Vissa attacker har skett synligt via politiska beslut, medan andra religionsfientliga processer har utspelats mer under ytan. 

Under 2016 har många diskuterat David Thurfjells bokDet gudlösa folket, samt en ny doktorsavhandling som påvisade den tydligt ateistiska kulturen i svensk skolundervisning. Båda dessa inspel var viktiga, för de visade nutidsnormen; att kristen tro förutsätts vara något förgånget, privat, ja, rentav pinsamt, men också hur stark pressen är mot kristna att vika ner sig inför det gudlösa trycket.

Kanske har vi hamnat här för att så många kristna faktiskt åtlydde Erlanders råd att huka sig i bänkarna inför en sekulär tidsanda. Vi kan vara säkra på att beskjutningen mot klassisk kristen tro kommer att fortsätta även under 2017. Kanske från nya håll, kanske med nya vapen. De kan stavas med M som i Marx, I som i individualism, K som i konsumism, eller Q som i queer.

Hur olika dessa vapen än är så riktas de inte bara mot kyrkan och tron, utan till sist också mot människan själv.

Inför alla dessa försåtliga angrepp vill jag rikta en frimodig utmaning till Sveriges kristenhet: Var gång någon laddar om för ett nytt angrepp, så huka er inte, utan stå i stället raka och var ett motvärn. Det kan kosta på att stå kvar i skottelden. Många kristna över världen har de senaste åren fått ge sina liv för valet att stå kvar i sin orubbliga bekännelse till Jesus. Vittnesbördet att frimodigt stå för sin tro och dess konsekvenser även i motvind, ger respekt och drar människor till Kristus.

Fler rakryggade och modiga kristna – det är min förhoppning för Sverige 2017.

Fler rakryggade och modiga kristna – det är min förhoppning för Sverige 2017.

Skillnaden mellan 1948 och 2018

Israelkommentar Israelkommentar. Ett starkt land med självförtroende Det har skrivits en hel del om Israel och 70-årsjubileet de senaste veckorna, inte minst här i Världen idag. Och det är onekligen en märkesdag, väl...