Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

I en tid där allting är flytande och gamla normer ifrågasätts behöver kyrkan stå upp för en biblisk syn på sexualitet och könsidentitet. Samtidigt måste vi möta de människor som brottas med dessa frågor med kärlek, menar Stefan Swärd. Foto: Pixabay

Gud har skapat oss till man och kvinna

Ledare · Publicerad 05:00, 11 sep 2017

En moralisk revolution har inträffat i västvärlden de senaste fyrtio åren. Det är den sexuella revolutionen som i grunden har förändrat värderingar och praxis i många länder. Backar vi tillbaka till femtiotalet var äktenskapet mellan man och kvinna den enda grunden för samlevnad och familjebildning, både i samhället i stort och i kristna kyrkan.

Under sent 60- och 70-tal slog gayrörelsen igenom och homosexuellas rättigheter och accepterandet av en homosexuell livsstil kom upp på agendan. I land efter land har förändringen sedan kulminerat i legaliseringen av homosexuella äktenskap.

Inom kristna kyrkan på global nivå har utvecklingen dock inte accepterats; där ses äktenskapet mellan man och kvinna som den gudagivna formen för mänsklig samlevnad. Det gäller inte minst inom den katolska kyrkan, med sina 1,2 miljarder medlemmar, och den globala pingströrelsen.

I västvärlden finns det dock en rörelse i vissa kyrkor för bejakandet av homosexuell samlevnad och äktenskap.

Utvecklingen har gått vidare, och den stora frågan de senaste tjugo åren när det gäller att bryta mönster och gränser för samlevnaden, har handlat om gender-revolutionen: att ifrågasätta könets traditionella begränsningar och förutsättningar.

Att själv få avgöra vilket pronomen man ska bli tilltalad med – han, hon eller hen – kan väl sammanfatta den trenden. Samt att man har rätt att ändra vilket pronomen man ska bli tilltalad med. Att könet är en social konstruktion är en utgångspunkt för denna trend. I både Nordamerika och Nordeuropa är det nya könstänkandet på agendan, och det kampanjas för att detta ska få genomslag i skolan, arbetslivet och kulturen.

Gendertrenden är inte helt synkroniserad med andra aktuella trender, såsom feminismen och kampen för homosexuellas rättigheter. Dessa bygger ju på en tydlig könsindelning och könsidentitet.

Den kristna kyrkan måste både analysera och förhålla sig till samhällstrender och samhällsförändringar. Vi behöver också ge en bibelförankrad undervisning i våra församlingar som ger vägledning hur vi ska leva och tänka som kristna. Annars sekulariseras församlingarna snabbt och kristna kyrkan blir bara en spegelbild av världen.

Gud har skapat oss till man och kvinna. Även om yttre formerna av könsroller har ändrats under tidens gång, har biologiska könet alltid varit en grund för mänsklig identitet och samlevnad. Det behöver den kristna kyrkan stå upp för och försvara. På samma sätt som vi står upp för och försvarar äktenskapet mellan man och kvinna som grunden för samlevnad och sexualliv.

Vi lever dock i en fallen värld, där brustenheten i förhållande till Guds idealbild visar sig på många sätt. Det kan bland annat uttrycka sig i att vissa människor kan känna en osäkerhet kring sitt kön och uppleva att man har fel kropp. Vi behöver i kärlek och förståelse möta och inkludera människor som brottas med könsidentitet och sexuell läggning.

När vi tar upp dessa frågor i förkunnelse, undervisning och samtal är det alltid viktig att ge en kristen helhetssyn. Dessa trender har fått en oproportionerligt stor betydelse; trots allt betraktar den breda majoriteten sig som man eller kvinna och vill leva i ett heterosexuellt äktenskap. Vi brottas alla med synden och brustenheten, även om den tar sig olika uttryck i olika människors liv.

Vi behöver också ge en bibelförankrad undervisning i våra församlingar som ger vägledning hur vi ska leva och tänka som kristna. Annars sekulariseras församlingarna snabbt och kristna kyrkan blir bara en spegelbild av världen.

Livets ords skolor byter namn

Utbildning. Livets ords kristna skolor kommer framöver att heta Ansgarskolorna. Syftet med namnbytet är att markera att man finns till för alla elever i Uppsala...

Kristna scouter får behålla kommunala bidrag

Göteborg. Göteborgs kommunpolitiker har tänkt om. Efter att ha stoppat bidrag till religiös verksamhet, som till exempel Equmenias scouter, finns nu en öppning.