Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Gud vill ta hand om oss och det är ytterst honom vi förtröstar på för vårt uppehälle och ekonomi, skriver Stefan Swärd. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Förtröstan, arbete och givmildhet är grunden

Ledare · Publicerad 00:01, 17 jul 2017

Ekonomi är motorn i det moderna samhället. Politiken och media kretsar ständigt kring ekonomiska frågor. Hur det går för ekonomiska tillväxten och utvecklingen, jobben och lönerna är ständigt högst upp på agendan i politiska utfrågningar, programförklaringar och medias uppmärksamhet. Jobben, lönerna, bostadspriserna, räntorna och världsekonomins utveckling berör och engagerar. Ett växande välstånd, materialism och ständigt ökad konsumtion tycks vara motorn i västvärldens utveckling.

Är Mammon västvärldens Gud?

För närvarande är det en stark ekonomisk utveckling i västvärlden, det som är glädjande är att många fattiga länder upplever en ekonomisk utveckling, och många människor kan lämna fattigdomen. Kan det komma en ekonomisk krasch framöver eller kan vi räkna med ett växande ekonomiskt välstånd? Fortsätter nuvarande positiva utveckling eller kan vi räkna med en ekonomisk lågkonjunktur snart med fallande bostadspriser och en fallande börs?

Hur ska vi kristna förhålla oss till allt detta och frågor som gäller ekonomin? Vill Gud att vi helt ska vända oss bort från denna världens rikedomar och inte bry oss om aktier, företag, löner och bostadspriser? Är Guds vilja att vi ska leva asketiska liv? Eller vill Gud välsigna oss på alla livets områden, inklusive när det gäller pengar och egendomar?

Bibeln har mycket att säga om pengar och ekonomi. Med Josef som finansminister i Egypten för 4000 år sedan har vi ett klassiskt exempel på bra finanspolitik, att spara under högkonjunkturen för att spendera under lågkonjunkturen. Det kallas för keynesiansk politik enligt modern nationalekonomi.

Den första och viktigaste bibliska principen är att Gud vill ta hand om oss och det är ytterst honom vi förtröstar på för vårt uppehälle och ekonomi. Jesus talar i bergspredikan om hur hedningarnas liv kretsar kring oro för ekonomin, maten och kläderna. Men Jesu lärjungar ska inte vara sådana, vi ska först söka Guds rike och sedan ska det andra tillfalla oss. Gud kallar oss att alltid förtrösta på honom, han är Herren vår försörjare. Vi behöver inte, och vi ska inte, uppslukas av materialismen. Oron och bekymren för pengarna, investeringarna, huspriserna och utvecklingen med pensionsfonden är inte lärjungens fokus. Det är inte ett kristet liv att vara uppslukad av bekymmer över pengar, jobb, och hur det går med min ekonomi.

Den andra bibliska grundprincipen är att Gud har kallat oss till arbete, det är en del av Guds skapelseplan, att bruka och vårda jorden. Arbetet är grunden för vår försörjning.

Paulus skriver om att jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den förste som får del av skörden. Han skriver också att vi ska arbeta och tjäna pengar, för att kunna dela med oss till den som inte har.

Det är inte fult att tjäna pengar, det är inte fult att göra bra investeringar. Jesus framställer i sina liknelser den gode investeraren som ett gott exempel.

Om vi av olika skäl inte har möjlighet att arbeta, är Bibelns princip att de som tjänar pengar tar hand om dem som inte gör det. Historiskt har detta fungerat genom familj och släkt, och i dag i västvärlden främst genom välfärdsstaten. Här kan kristna församlingen i vissa lägen också behöva komplettera de allmänna stöden.

Den tredje grundläggande bibliska principen är att leva enkelt, att inte ägna oss åt frosseri och lyxkonsumtion. Den troende ska vara generös och givmild. Den givmilde och generöse blir välsignad av Gud – det är Bibelns budskap.

Den första och viktigaste bibliska principen är att Gud vill ta hand om oss och det är ytterst honom vi förtröstar på för vårt uppehälle och ekonomi.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...