Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Kristen apologetik innebär att med Bibeln som grund och den personliga erfarenheten ge argument för tron. Foto: Lightstock

Försvara kristen tro

Ledare · Publicerad 00:01, 11 aug 2017

Kristen apologetik är en viktig fråga. Det handlar om att ge skäl för den kristna tron, och att kunna svara på frågor om invändningar och kritik mot kristen tro. Det behövs en stark kristen apologetisk röst i Sverige. Kristna organisationer som Claphaminstitutet, Svenska Evangeliska Alliansen och det ombildade Apologia – Centrum för kristen apologetik som Stefan Gustavsson nu ska arbeta med, har en stor betydelse. De teologiska utbildningarna har ett viktigt uppdrag på detta område, inte minst att utrusta framtidens pastorer i att kunna hantera frågor som gäller trons försvar.

”Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har”, uppmanar aposteln Petrus oss till i 1 Petr. 3:15. Bland grannar, släktingar och arbets- och studiekamrater, bör kristna utrustas att ge svar på frågor om sin tro och förklara varför man är kristen.

Hur försvarar vi en kristen tro i en samhällsmiljö som präglas av tänkandet att frågor om tro och religion ligger utanför ramen för förnuft och argument? Relativisering präglar ofta debatten om tro och religion. Var och en blir salig på sin tro – är relativiseringens högsta dogm.

Den typen av kritik bör vi kristna bemöta. Olika former av religiös tro kan jämföras och utvärderas. Bibeln slår fast att skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Det innebär att Gudsbevisen finns inbyggda i själva naturen. Bibeln gör anspråk på att kristen tro är grundad i historien, Jesu uppståndelse har faktiskt inträffat och är en historisk händelse som kan undersökas utifrån historiska kriterier.

En viktig del av kristna apologetiken är att kritiskt granska de livsåskådningar som är rådande i västvärlden. Den sekulariserade humanismen är den viktigaste utmaningen att hantera. Materialismen och att leva för njutning, nöjen och upplevelser är exempel på alternativa livsåskådningar till kristen tro.

Hur ihåliga moderna livsfilosofier är, visar sig framför allt vid de svåra krissituationerna, vid dödsfall och traumatiska olyckor. I dessa lägen är det i kyrkor människor möts, och det är präster och pastorer som kallas in som själasörjare.

En viktig del av kristen apologetik handlar om att förklara att kristen tro handlar om en annorlunda och alternativ världsbild. Den är inte vetenskapsfientlig men det är ett annat sätt att se på världen och mänskligheten. Att det finns en Gud som har skapat och som griper in i människans liv. En central del av Nya testamentets apologetik är en tro på en Gud som gör under, som befriar, helar och frälser människor – i dag.

Det viktigaste apologetiska argumentet är vittnesbördet om vår egen upplevelse av Jesus och förvandlade liv. ”Vi för vår del kan inte hålla tyst om vad vi har sett och hört”, var devisen för den första generationen av kristna. Det handlade om deras egen upplevelse av Jesus. Pauli vittnesbörd och förkunnelse började i berättelsen om hans möte med Jesus på Damaskusvägen.

Att leva trovärdigt som kristen och att vi som församlingar lever trovärdigt, är det starkaste beviset på evangelites sanning vi kan lyfta fram. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar sade Jesus. Livsstilen vittnade om och pekade på Kristus, det var en del av Jesu apologetik.
 
 
 
 

En viktig del av kristna apologetiken är att kritiskt granska de livsåskådningar som är rådande i västvärlden.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....