Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Iranska kristna ber i en kyrka. Foto: Vahid Salemi / TT

Det pågår en väckelse i muslimvärlden

Ledare · Publicerad 00:01, 3 jun 2016

På måndag den 6 juni, på Sveriges nationaldag av alla dagar, inleds Ramadan – muslimernas fastemånad. Under en månads tid kommer troende muslimer över hela världen, och även i vårt land, ägna sig åt fasta och bön. Dar al-Islam (islams hus), som muslimerna kallar det, sträcker sig över 49 av världens nationer och innefattar ungefär 1,6 miljarder muslimer.

I boken A wind in the house of Islam (på svenska: En vind i islams hus) beskriver forskaren David Garrison det som sker i muslimvärlden just nu. Han sammanfattar det så här: ”Någonting sker – någonting historiskt, någonting som saknar motstycke. En vind blåser genom islams hus.” Det är helt enkelt väckelsetider i muslimvärlden. David Garrison definierar en väckelse som att antingen minst 100 kyrkor startas eller att 1 000 dop äger rum under en tjugoårsperiod.

Under en mycket lång period har inga sådana kristna väckelser alls ägt rum i muslimvärlden. Det dröjde ända fram till 900-talet, alltså ungefär 350 år efter Muhammeds död (632 e.Kr.), innan vi finner det första historiska beviset för att ett muslimskt samhälle konverterar från islam till kristen tro. Under de första 1 000 åren av muslimsk expansion konverterade – oftast genom tvång – miljontals kristna till islam. Samtidigt var det väldigt få muslimer som konverterade till kristen tro.

De första dokumenterade kristna väckelserna i muslimvärlden – en i Indonesien och en i Etiopien – med minst 1 000 dop ägde rum på 1800-talet. Det är alltså drygt 1 200 år efter Muhammeds död. Under de två sista decennierna på 1900-talet, alltså så sent som på 1980-talet och 90-talet, finns ytterligare 11 sådana väckelser dokumenterade. Det som skedde i Iran efter revolutionen 1979, när tusentals muslimer kom till tro på Jesus, är kanske mest känt.

När 1 368 år (432–2000 e.Kr.) av muslimsk närvaro på planeten Tellus ska sammanfattas har således totalt 13 kristna väckelser ägt rum i muslimvärlden. Futtigt, kan man tycka. Men sedan händer något. Och det kan med rätta beskrivas som både historiskt och i avsaknad av motstycke. För under de tolv första åren av 2000-talet har ytterligare 69 kristna väckelser ägt rum i muslimvärlden. Eller för att uttrycka det annorlunda: Fem gånger fler (!) kristna väckelser har ägt rum i muslimvärlden på tolv år (!) än under islams sammanlagda tidigare 1300-åriga historia.

Det som dessutom är nytt är att väckelserna inte enbart sker på enskilda platser i muslimvärlden, utan överallt i Dar al-Islam. Överallt kommer muslimer till tro på Jesus. Enligt Garrison äger nu väckelse rum på fler än 70 platser i 29 nationer i islams hus. På vissa platser är det tiotusentals människor som kommer till tro. För den som tror på en andlig verklighet är det då kanske inte så märkligt att helvetet (läs: IS och andra islamister) bryter lös i Mellanöstern, med tanke på att Gud verkar ha intensifierat sökandet efter människor i området.

Frågan är: Inser vi vilka historiska tider vi lever i och vad gör vi i så fall? Om en vind blåser genom islams hus, fångar vi då den? När järnridån föll, och människor blev befriade från kommunismens ok, mobiliserade kristna för att nå alla dessa östeuropéer med evangeliet. Skräcken för att Sovjet skulle invadera väst förbyttes i bön och missionsiver. Många var de som kom till tro på Jesus och många nya församlingar startades. Nu ser vi hur många länder där islams ok har hållit människor fångna faller samman. Även här behöver skräcken för att muslimerna kommer och tar oss förbytas i bön och missionsiver. Resultaten av bön och mission kan då bli desamma som när järnridån föll. Låt oss be, evangelisera och missionera bland muslimer – både i Sverige och i världen.

Organisationen Open Doors uppmanar kristna till bön för muslimvärlden under Ramadan. Låt oss hörsamma denna uppmaning och be att Guds Andes vind får blåsa in i många muslimers liv under Rama­dan. På National­dagen samlas många kristna, på olika platser i landet, till National­dags­bön. Låt oss alla vara med och be för vårt land på National­dagen och låt det bli startskottet för en månad i bön för muslimvärlden.

Fem gånger fler (!) kristna väckelser har ägt rum i muslimvärlden på tolv år (!) än under islams sammanlagda tidigare 1300-åriga historia.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...