Nästa dag såg [Johannes döparen] Jesus komma, och han sade: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.”
Joh 1:29

Världen idag

Böter för livräddning

Ledare · Publicerad 00:01, 30 maj 2012

I dag rapporterar vi på nyhetsplats om att en läkare i Spanien har dömts att betala underhåll till en mamma för att han hennes barn överlevde en abort. Först ska läkaren betala drygt 1,3 miljoner kronor i skadestånd. Sedan ska han betala underhåll för barnet upp till 26 års ålder på drygt 2,7 miljoner kronor. Totalt ska han alltså betala motsvarande 4 miljoner kronor. Hans brott? Att han "misslyckades" med att släcka ett liv och "råkade" rädda samma liv.
Den 14 mars i år rapporterade vi om ett liknande fall. Den gången handlade det om ett par i Oregon, USA, som hade stämt sitt sjukhus för att de inte hade blivit upplysta om att deras barn hade Downs syndrom. Om de hade vetat detta hade de valt abort. Nu upptäcktes kromosomavvikelsen först en vecka efter födseln. I det fallet fick sjukhuset, efter att domstolen konstaterat att de hade gjort fel vid provtagningen, betala motsvarande 20 miljoner kronor i skadestånd.

När Hippokrates, betraktad som läkekonstens fader, redan på 500-talet f.Kr. författade sin läkared, var det centrala för en läkare att rädda liv och alls inte att släcka liv. Faktum är att Hippokrates ed är väldigt tydlig när det gäller abort, dödshjälp och frågor som rör livets okränkbarhet. Följande är ett utdrag: "vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel".
Eden brukar fortfarande citeras i läkarkretsar för att påtala vad som är en läkares uppgift. Den brukar då sammanfattas som "ibland bota, oftast lindra, alltid trösta". På senare år har läkarrollen fått hantera uppgifter som inte alls har med detta att göra. Uppgiften har utvidgats till att "understundom dräpa". Abort är ett exempel, där läkare har lagen på sin sida när de "ger kvinnor fosterfördrivande medel". Dödshjälp är ett annat exempel. I tre europeiska länder är det tillåtet; i Holland, Belgien och Luxemburg. Kraven på dödshjälp finns även i Sverige. Kraven går ut på att läkare ska "ge gift till de som ber dem därom". Dessa lagar står i bjärt kontrast mot Hippokrates ed.

Steget från Hippokrates livsbejakande ed till att läkare bötfälls för att de "råkar" rädda liv är långt. Ibland är det därför nyttigt att göra en resa i historien. Sådana utflykter i tiden brukar uppenbara den värdeförskjutning som har skett. I det här fallet från ett konsekvent försvar för livet i alla dess skiften till en lagstadgad rätt att släcka livet.
Och nu bötfälls de läkare som misslyckas med att släcka liv på det sätt som den moderna människan önskar. Livräddning har blivit straffbart. Dödande ses som väl utfört arbete, medan livräddning betraktas som misslyckanden. Är det här nästa steg på det sluttande planet? Det vittnar hur som helst om att synen på människan och livet har förändrats i grunden. I de skeden av livet när vi är som mest sårbara och skyddet borde vara som starkast – i början och slutet av livet – är skyddet tvärtom som svagast.

Frågan som infinner sig hos många är: Hur förklarar föräldrar för sitt födda barn att de får skadestånd och underhåll på grund av att aborten "misslyckades" och att barnet "råkade" födas? I historiens ljus kan kommande generationer mycket väl hålla oss ansvariga för hur vi behandlade de allra minsta. Då lär det inte vara livräddarna som sitter på de anklagades bänk, utan vi som tyst såg på när liv släcktes.

”Palestinavän” ny EU-minister

Regeringsombildningen. I samband med regeringsombildningen utsåg statsminister Stefan Löfven Ann Linde (S) till ny EU-minister och handelsminister. Linde har tidigare...

Jesus i centrum för lyckad familjesatsning

Att möta familjers behov och att stärka familjens eget ansvar för barnens kristna fostran. Det är två viktiga motiv till satsningen på Messy Church i...

Siewert Öholm: Mycket väsen för (nästan) ingenting

Nyhetskommentar. Ser man den nygamla regeringen som en ommöblering, har Löfven för all del lyckats väl med att ”flytta runt sofforna och borden” men nog känns det som hela ommöbleringen både blev rörigare och disfunktionell.