Världen idag

Bildningsnämnd eller Europakonvention?

Ledare · Publicerad 00:00, 18 apr 2011

"Vi vill inte dela in små barn efter föräldrarnas religiösa inriktning." Så motiverar den s-märkta ordföranden i Bildningsnämnden i Katrineholm beslutet att avslå Filadelfiaförsamlingens ansökan om att starta en kristen förskola i kommunen. Att förskolan dessutom har tänkt "ägna en hel del tid åt just den kristna delen" ger ytterligare legitimitet åt nämndens beslut. Enligt ordföranden Anneli Hedberg alltså.

För att vinna acceptans hos nämnden måste pingstförsamlingens planerade förskola i stället "studera alla religiösa inriktningar, inte en enskild religiös inriktning". Med en sådan förändring skulle våra gemensamma skattemedel kunna ställas till förskolans förfogande. Enligt ordföranden alltså.

För den som läser Europakonventionen blir svaret ett helt annat. Så här formuleras föräldrarnas rätt att välja konfessionell skola åt sina barn i artikel 2 i första tilläggsprotokollet:
"Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."

Sverige har anslutit sig till Europa­konven­tionen och den gäller som svensk lag sedan den 1 januari 1995. Det finns dessutom ett grundlagsskydd för att lagar och föreskrifter inte får formuleras i strid med Europakonventionen.

Paradoxen ett faktum. Å ena sidan en ordförande i en bildningsnämnd i en svensk småstad som inte tycker att föräldrar ska ha rätt att sätta sina barn i en kristen förskola eftersom det strider mot ordförandens egna uppfattningar. Å andra sidan en grundlagsfäst, internationell konvention – antagen som svensk lag – framtagen för att garantera föräldrar rätten att välja skola för sina barn utifrån sin religiösa övertygelse, oavsett om man råkar leva i ett land eller en tid med en alltför klåfingrig stat. Eller som i det här fallet; en klåfingrig bildningsnämnd.

Så vems ord väger tyngst? Bildningsnämndens eller Europakonventionens? Svaret borde vara givet. Personligt tyckande kan aldrig segra över mänskliga fri- och rättigheter. Det enda rätta är att Bildningsnämnden i Katrineholm backar från sitt beslut och ger Filadelfiaförsamlingen sitt rättmätiga tillstånd – och därmed många religiöst och filosofiskt övertygade föräldrar möjlighet att välja förskola åt sina barn.

Nog kan en ansökan innehålla brister som kräver vissa förändringar. Självklart. Men argumentationen från bildningsnämndens ordförande avslöjar en tydlig motvilja mot den kristna inriktningen som förskolan vill ha. Nämnden tycks i sann socialistisk anda se som sin uppgift att skydda barnen från föräldrarnas kristna tro.

När Filadelfiaförsamlingens pastor ser ett behov av att berätta för våra barn om bakgrunden till varför vi firar högtider som påsk, jul och pingst, tycker Bildningsnämndens ordförande att det blir för ensidigt.
Det borde vara angeläget för en bildningsnämnd att inte negligera internationella fri- och rättigheter till förmån för personliga aversioner mot kristen tro. Europakonventionen väger alltid tyngre än personligt tyckande. Även i Katrine­holm.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

”21-bön” ska samla Sverige

Webbbön. Nytt initiativ Alla ber tillsammans klockan 21 på måndagskvällar. Det är idén med ett nytt initiativ från webbsidan jesusfordig.nu I kväll heter böneledaren... måndag 12:30

KD föreslår introduktionsanställning

Politik. Introduktionsanställningar där lönen blir endast 75 procent av kollektivavtalsnivån. Förslaget lämnas av Kristdemokraterna och riktar sig främst mot... måndag 11:30

Ny dödlig attack mot kristna i Kenya

Terrordåd. al-Shabaabs angrepp fortsätter Minst fyra kristna mördades förra söndagen av somaliska islamister i nordöstra Kenya. Ett av offren halshöggs, enligt vittnesuppgifter. måndag 10:07

Reaktioner efter yogaförbud på skola i Askersund

Yoga. Kommunbeslut får ris och ros En yogalärare som skulle utföra avslappningsövningar med elever på en skola i Askersund fick inte göra det med hänvisning till ett beslut om att yoga... måndag 09:43

Världen idags företagsnätverk