Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Ledarskribent Stefan Swärd tycker att det kristna debattklimatet ofta är bättre än det som finns i mer sekulära miljöer, även om det blivit en grövre ton i diskussioner också i kristna kretsar inte minst genom anonyma skribenters inlägg. Han efterlyser allmän hyfs och folkvett, och menar att vi inte bör ägna oss åt personkritik utan hålla oss till sakfrågor.

Alla åsikter är inte lika mycket värda

Ledare · Publicerad 00:01, 19 jun 2017

Genom Facebook och bloggar har debatt- och diskussionsmöjligheter exploderat senaste tio åren. Det har också skett genom att vanliga tidningar ofta ger möjlighet för läsarna att skriva kommentarer på sina hemsidor, som till exempel respons till debattartiklar. Det pågår mycket diskussioner om att detta har förråat debattklimatet. Även om jag tycker att det kristna debattklimatet är bättre än det som vi kan se i mer sekulära miljöer, har det blivit en grövre ton i diskussioner även i kristna kretsar. Inte minst genom anonyma skribenters inlägg.

Nu sitter inte längre tidningsredaktörer och granskar och väljer bort bland varje inlägg som publiceras, nu kan vem som helst skriva på Facebook och en bloggkommentar, eller starta en blogg. Tidigare krav på granskning och måttfullhet har upphävts. Det är något positivt att antalet debatt- och samtalsfora har exploderat, men samtalet om tonläge och om hur vi argumenterar är viktigare än någonsin.

Jag tycker att alla vi som bekänner oss till Kristus som sanningen bör vara nog med att vara sakliga i det vi skriver. Inte ägna oss åt personkritik utan hålla oss till sakfrågor, och ge en rättvisande beskrivning av den ståndpunkt som vi kritiserar. Det hör till allmän hyfs och folkvett i alla diskussioner och det behöver gälla även Facebook- och bloggdiskussioner.

Som kristna behöver vi balansera mellan två poler. Paulus skrev till Timoteus att ”en Herrens tjänare ska inte strida utan vara vänlig mot alla, … han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare”. Att vara vänlig mot alla är en kristen dygd. Jesus uppmanade oss att älska våra fiender och ovänner. Vi ska göra allt vi kan för att inte vara ovän med någon.

Jag har varit invecklad i många tuffa debatter under årens gång, jag har dock alltid eftersträvat att ha en bra personlig relation även till personer vars åsikter jag framfört synpunkter på i debatten. Att träffas över en kopp kaffe är en bra princip om vi har hamnat i en intensiv debatt i något forum med någon annan person.

Som kristna har vi en övertygelse om att det finns en absolut sanning, och den är Gud och den är hos Gud. Bibeln uppenbarar Guds tankar och rådslut. Det innebär att vi inte kan delta i den allmänna relativisering som ofta kännetecknar modern debatt, att alla åsikter är lika mycket värda.

Bibeln talar om att det finns falska profeter, vars ord och budskap leder människor fel och in i fördärvet. När Paulus skriver till Timoteus skriver han om dem som vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter, de som inte står ut med den sunda läran utan lyssnar till lärare som det kliar i deras öron att få lyssna till. Han skriver inte här om personer i allmänheten utan Pauli kommentar gäller personer som finns eller har funnits i kristna kretsar. I sin roll som apostel hade Paulus ett ansvar att ange vad som var en kristen ståndpunkt och vad som var sund kristen teologi.

Som kontrast till denna sanningens relativisering uppmanar Paulus Timoteus att vara sund och förnuftig på alla sätt. Som kristna i debatten bör vi präglas av ödmjukhet, vänlighet och saklighet – men också ett patos för det som är sant och rätt.

Som kristna i debatten bör vi präglas av ödmjukhet, vänlighet och saklighet – men också ett patos för det som är sant och rätt.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...