Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

2 Petrusbrevet 3:8

Start > Ledare | Publicerad: 2011-10-05 00:00

Verktyg för livslånga relationer?

Är livslånga relationer en möjlighet? Enligt svenska folket är svaret ett rungande "ja". Den opinionsundersökning som Synovate nyligen genomförde på uppdrag av DN visar att hela 82 procent av befolkningen tror på uttrycket "tills döden skiljer oss åt". Uttrycket är ju hämtat från de löften som makarna ger till varandra under vigselgudstjänsten. Bland högutbildade och höginkomsttagare är siffran ännu högre - hela 90 procent. I en tid där ungefär 50 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa får det sägas vara ett anmärkningsvärt resultat.
Utifrån detta kan man konstatera att idealet för svenska folket är livslång kärlek, men man lyckas inte alltid att leva upp till idealet. Frågan som omedelbart infinner sig är då: hur kan stat och samhälle hjälpa fler par att lyckas leva upp till sina ideal om livslång kärlek?

I förra veckan rapporterade vi om en svensk doktorsavhandling som visar att den svenska individbaserade familjepolitiken – med dagis och föräldraförsäkring – resulterar i kortvariga relationer och fler skilsmässor. Den svenska modellen verkar således motarbeta svenskens ideal om livslånga relationer. Det finns anledning att reformera den svenska familjepolitiken. Inte minst för att öka antalet långvariga relationer och skapa stabila familjer.
Ekonomiska incitament är inte allt. Men för många barnfamiljer är de ekonomiska marginalerna begränsade och möjligheterna till att vara hemma med sina barn därför små. Tid är pengar, heter det. Men pengar kan i många fall också omvandlas till tid. Tid för våra barn. Tid för varandra. Tid för att investera i en relation och öka förutsättningarna för att den ska vara livslång. Det skulle behövas en omfattande översyn av familjepolitiken, med syfte att ge barnfamiljer hjälp och stöd att vara föräldrar. Det vore en vinst för barnen, föräldrarna och för hela samhället.
Synovates undersökning om livslång kärlek visar att unga i åldern 16-29 år är mest tveksamma till livslånga relationer. En del av svaret till den tveksamheten står kanske att finna i en annan undersökning – UngKAB09. Det är Sveriges största studie om sexualitet och hälsa bland unga. Studien har drygt 15 000 svarande från hela landet i åldrarna 15-29 år, alltså just den åldersgrupp som är så tveksam till livslånga relationer. Undersökningen berör både kunskap, attityder och beteenden. Frågorna kretsar omkring preventivmedel, könssjukdomar, oönskade graviditeter, hur ofta man har sex, på vilket sätt, i vilken ställning, med vem eller vilka och så vidare. Mycket tekniska frågor.

Slutligen ställs frågan: "Vad tycker du att du behöver mer kunskap om?" Hela 54 procent anger då: "Hur man får en relation att fungera bra". Uppenbarligen är det så att vuxenvärldens information till ungdomar borde vara mer inriktad på relationer än tekniker. Vi har lärt ungdomarna allt om sex, men de vet inte hur man får en relation att fungera. Det är ett underkännande av den svenska sex- och samlevnadsundervisningen som heter duga. RFSU:s intåg och monopol på skolorna, med "Sex på kartan" som ett talande exempel, är en del av problemet.
En förändrad familjepolitik och en mer relationsinriktad sex- och samlevnadsundervisning är två komponenter som kan bidra till att svenskarnas ideal om livslånga relationer möts. Det finns förstås fler sätt. Samtalet måste fortsätta och människors längtan efter livslånga relationer måste tas på allvar.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

fre 27 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida