Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

Start > Ledare | Publicerad: 2011-09-21 00:00

Tid för teologisk folkbildning

en tidigare artikel har behovet av kristen opinionsbildning behandlats. Det är det första av Världen idags tre prioriterade områden. I följande artikel berörs det som vi har valt att kalla för teologisk folkbildning. Inom kort startar vi våra teologisidor, som kommer att vara en motor i Världen idags teologiska folkbildningsarbete.
Vad innebär teologisk folkbildning? Det handlar grundläggande om att föra ut kunskapen om Gud till vanligt folk, inte minst till kristna. Att vi kristna återigen blir det som förr kallades för läsare. Låt oss ta de tre komponenterna av den teologiska folkbildningen. Teologi, bildning och folk.

För det första. Teologi. Det betyder "läran om Gud". Teologi har ibland setts som ett problem, snarare än något positivt, inom delar av kristenheten. Inte minst i väckelsekristna sammanhang. Ofta har det sin bakgrund i upplevelsen av att många unga, brinnande kristna som gått igenom teologiska utbildningar har kommit ut på andra sidan med en kraftigt försvagad tro. Eller ingen tro alls. Många av de teologiska utbildningarna har haft en liberalteologisk hållning, vilket har  inneburit just detta. Kritiken har ändå varit missriktad många gånger. Den har riktats mot teologin i sig, när den i stället borde riktas mot de teologiska institutionerna. Problemet är inte teologi som fenomen, utan innehållet i teologin. Att lära sig mer om Gud och att lära känna Gud på ett mer intimt sätt är förstås något väldigt positivt. Riktig, sann, bibelförankrad teologi är en förutsättning för ett sunt kristet liv. Det ger bränsle till passionen och gör den mer uthållig.

På våra teologisidor kommer vi att närma oss teologin i bred bemärkelse. Det kommer att vara bibelstudier, beskrivningar av historiska väckelser och personligheter, apologetik och försvar av kristna grundsanningar. Men också mer etiska problemställningar kommer att ha sin plats. Teologi rör en mängd olika områden. I allt detta kommer vi att ha en fast förankring i bibelordet.

För det andra. Bildning. När det inte finns kunskap om vad Guds ord säger i viktiga frågor, blir varje ifrågasättande av kristen tro ett hot. När kulturpersonligheter, liberalteologer och andra förklarar bort det övernaturliga, ifrågasätter Jesu gudom, uppståndelse och jungfrufödsel, rationaliserar bort allt det i Bibeln som är obekvämt och omodernt, så infinner sig ibland en nervositet bland bibeltroende kristna och vi reagerar med rädsla. Varför? För att vi saknar kunskap. Vi har inte lärt oss att "ge skäl för vår tro", som Bibeln uppmanar oss till. Vi har valt bort kunskap till förmån för känslor. Vi behöver en omfattande satsning på bildning. Ju mer vi studerar, ju mer vi efterforskar, ju mer vi letar, desto närmare sanningen kommer vi. Våra teologisidor ska bidra till en ökad bildning i frågor som är relevanta för den tid vi lever i.

För det tredje. Folk. Vi behöver återta teologin från de akademiska institutionerna. Den sunda teologin behöver komma folket till del. Den behöver bli gripbar och relevant för den vanlige kristne. Proffsen i all ära, men det behöver ske en mobilisering av Kristi kropp, där vi alla drar oss närmare Jesus och blir alltmer grundade i Ordets frigörande sanning. Budskapet (teologin) behöver komma mottagarna (folket) till del och det kan enbart ske genom bildning. Därför investerar vi på Världen idag i vad vi kallar förteologisk folkbildning.

 

Lukas Berggren, chefredaktör
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

30 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida