Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

2 Petrusbrevet 3:8

Start > Ledare | Publicerad: 2011-09-12 00:00

Lyckligt för vem?

Efter att redan på förhand ha vållat livlig debatt kom den så ut i fredags. Antologin "Happy, happy", där några kända svenska kvinnor berättar om att de har blivit lyckligare efter skilsmässan. En av bokens redaktörer – Maria Sveland – har tidigare gjort sig känd från Sveriges Radios P1 genom nedsablingen av kärnfamiljen i programserien "Den heliga familjen". På SR:s hemsida beskrivs serien som "en sommarserie om familjebegreppets lyckohyckel och nattsvarta historia". Nu skriver hon tillsammans med Katarina Wennstam. Båda är nyligen frånskilda och vill framställa "den lyckliga skilsmässan". Lycklig för vem? Det saknas ett antal väsentliga perspektiv i sammanhanget.

Efter att redan på förhand ha vållat livlig debatt kom den så ut i fredags. Antologin "Happy, happy", där några kända svenska kvinnor berättar om att de har blivit lyckligare efter skilsmässan. En av bokens redaktörer – Maria Sveland – har tidigare gjort sig känd från Sveriges Radios P1 genom nedsablingen av kärnfamiljen i programserien "Den heliga familjen". På SR:s hemsida beskrivs serien som "en sommarserie om familjebegreppets lyckohyckel och nattsvarta historia". Nu skriver hon tillsammans med Katarina Wennstam. Båda är nyligen frånskilda och vill framställa "den lyckliga skilsmässan". Lycklig för vem? Det saknas ett antal väsentliga perspektiv i sammanhanget.

För det första. Ett äktenskap innebär att två människor lovar trohet till varandra tills döden skiljer dem åt. En person som har gått igenom en skilsmässa är naturligtvis inte misslyckad som människa, men om planen och löftena var "tills döden skiljer oss åt" så kan inte "tills lusten skiljer oss åt" ses som lyckligt. Det finns självklart fall där skilsmässa måste få vara ett alternativ. Våld, missbruk och otrohet är exempel där det kan var ohållbart. Men vi lever i ett land där hälften (50 procent!) av alla äktenskap slutar i skilsmässa. "Vi hoppas att alla ni som ännu inte skilt er ska bli inspirerade", står det i förordet. Syftet med boken är alltså inte enbart att undanröja skuld och skam från den som har gått igenom en skilsmässa, utan också att ge gifta par en spark i baken.

För det andra. En skilsmässa är i många fall inte en gemensam överenskommelse. Ofta är det någon som blir lämnad. Någon som har satt sin fulla tilltro till en annan människa och till de löften som en gång uttalades. Någon som ställs inför ett "fait accompli" – ett fullbordat faktum. Som texten i den berömda sången av Björn och Benny med just den titeln lyder: "slagen i spillror ligger min värld, hopplöst, för alltid, försvunnen, förbrunnen av lågor förtärd". Den som lämnas talar sällan om en "lycklig skilsmässa" utan mer om chock, saknad, sorg, problem med tillit, en värld slagen i spillror, kraschad ekonomi, mindre kontakt med barnen och år av terapi. Men vem tänker på den som lämnas i självförverkligandets tidevarv?

För det tredje. I de flesta fall finns det barn med i bilden. Barn som inte har valt att deras föräldrar ska gå skilda vägar. Som inte har valt att bo varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. "Den finaste gåvan du kan ge dina barn är att visa dem att du förverkligar dig själv", skriver Katarina Wennstam. Det är i bästa fall en dålig ursäkt för att leva ett själviskt liv. Ett alternativ till att påstå detta hade varit att fråga barnen. Svaret skulle med stor sannolikhet blivit ett annat.

För det fjärde. Det faktum att det är ett antal kända karriärskvinnor som beskriver sina "lyckliga skilsmässor" gör inte boken särskilt representativ. De lever sina liv fjärran från socialbidragsnormer och komplicerade livspussel. För karriärskvinnorna ses skilsmässan som ett plus i kanten och ytterligare ett tecken på "den frigjorda kvinnan". För många lämnade flerbarnskvinnor med en ansträngd ekonomi är deras berättelser minst sagt verklighetsfrämmande.

För det femte. Och kanske viktigast. I debatten ställs ofta två alternativ – ett dåligt äktenskap eller skilsmässa – mot varandra. Men är det de enda möjligheterna? Många är de äktenskap som har räddats genom stöd och samtal. En förutsättning är ofta att stödet erbjuds tidigt. Vi skulle behöva en storsatsning på familjerådgivning. Det skulle vara en vinst för både enskilda familjer och samhället som helhet. För de allra flesta som genomgår en skilsmässa är det en tragedi. Professionell hjälp skulle för dem vara ovärderlig.
Det finns en tredje väg. Det går att rädda många äktenskap genom förebyggande arbete. Det vore dessutom "happy, happy" för betydligt fler än ett antal kända karriärskvinnor.

Senaste numret

ons 25 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida