Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jesaja 53:5

Start > Ledare | Publicerad: 2011-08-29 00:00

Den politiserade kyrkan

Den 1 januari år 2000 trädde separationen mellan staten och Svenska kyrkan i kraft. I praktiken finns det dock en del kvarlevor av den tidigare relationen som fortfarande bidrar till att upprätthålla statskyrkosystemet. Den tydligaste kvarlevan är de politiska nomineringsgrupperna. Att politiska partier ställer upp i kyrkovalen är i högsta grad osunt.

Överfört på andra delar av samhället skulle det vara otänkbart. Vem skulle förorda ett liknande system inom näringsliv, föreningsliv eller inom olika delar av det civila samhället? I sammanhang som ska besluta över teologi, tro och existentiella frågor blir det än mer märkligt. Själva tanken på att det beslutas om Svenska kyrkans andliga liv på Sveavägen 68 och vid andra partikanslier är direkt motbjudande.

I samband med att riksdagen skulle besluta om könsneutrala äktenskap uttryckte statsminister Fredrik Reinfeldt sin glädje över att bröllopsklockor skulle ringa över samkönade par redan till sommaren. Detta innan någon enda kyrka hade tagit ställning till frågan. För en stund intog statsministern rollen som ärkebiskop och ville hytta med kräklan för att skapa rättning i ledet. Sådana uttalanden andas en viss ambivalens i relationen mellan politik och kyrka och visar att det är dags för politikerna att släppa kontrollen över kyrkornas interna angelägenheter.

 

Den moderata partistyrelsens beslut i fredags att lämna kyrkopolitiken är därför glädjande. Mycket glädjande. Moderaterna är näst störst i kyrkomötet och beskedet har därför ett viktigt signalvärde till övriga partier. Övriga allianspartier, förutom Centerpartiet som är tredje största grupp, har redan omformats till fristående nomineringsgrupper, fria från partipolitiken.

Från partiernas håll finns det förstås starka incitament för att klamra sig fast vid makten över Svenska kyrkan. Michael Artursson, partisekreterare för Centerpartiet, säger följande till Svenska Dagbladet:

– Svenska kyrkan spelar en stor roll på många mindre orter där Centern är stark. Visst spelar det roll för det ökade engagemanget inom partiet, det har vi nytta av, säger han.

Resonemanget bygger alltså på nyttan för det egna partiet. Inte för kyrkan. Centern ser en möjlighet att stärka engagemanget inom det egna partiet och öka medlemsbasen genom att ställa upp i kyrkovalen. För ett parti som kämpar med att hålla näsan ovanför vattenytan (läs fyraprocentspärren) är det naturligtvis av stort intresse att hitta vägar till ökat engagemang och fler medlemmar. Men det är inget mindre än ohederligt att använda Svenska kyrkan för dessa syften.

 

Socialdemokraterna, som är störst i kyrkomötet, går i en helt annan riktning än Moderaterna, enligt deras gruppledare Olle Burell. Han menar att det är viktigt att partierna styr i Svenska kyrkan. När nio biskopar gick ut på DN Debatt och hävdade att Svenska kyrkan skulle frånsäga sig vigselrätten blev det dock känsligt för Burell. Då sade han till tidningen Dagen att

han var förvånad över att nio biskopar ”utan förvarning går ut så hårt i den allmänpolitiska debatten och presenterar en åsikt i strid med vad det finns majoritet för i riksdagen”.

Är det inte märkligt att de som vill att politiken ska styra religionen blir irriterade så fort en religiös företrädare uttrycker en politisk åsikt i en fråga som i allra högsta grad berör deras kyrka? Men det kanske bara gäller när de inte är goda socialdemokratiska företrädare i politiska frågor. Det är ju trots allt Socialdemokraterna som styr i Svenska kyrkan.

 

Lukas Berggren

ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

ons 1 april 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seGlömt lösenord? | Registrera dig Logga in

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida