Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

Start > Ledare | Publicerad: 2011-06-07 00:00

Land, du välsignade!

Det finns anledning att känna stor tacksamhet över att få bo och verka i Sverige. Vi lever i ett fritt land. Sverige har fått tjäna som tillflykt för många människor som har flytt undan förföljelse och förtryck. Människor från andra delar av världen, där demokratin inte är självklar, har i Sverige upplevt en tillflyktsort. Vår frihet har därmed gett oss möjlighet att utöka gemenskapen till att gälla fler. Invandringen har i olika omgångar hjälpt oss att bygga upp ett välstånd som på många håll i världen är ett exempel. Vi lever i ett vackert land. Vi har en vacker natur, öppna landskap, vidsträckta fjäll, saltstänkta klippor, fina sjöar, bördiga åkrar, ett rikt djurliv och väldiga skogar. Inte minst gör denna skönhet sig påmind nu i försommartid. Vi lever i ett rikt land. Ett tryggt land. Ett välsignat land.

I sitt tal under nationaldagsfirandet på Skansen citerade Kung Carl XVI Gustaf den berömda sången "Land, du välsignade", som Jussi Björling har sjungit in. Kungen sade bland annat följande:
Jag tror många med mig känner en rysning när vi hör sången "Land, du välsignade". Jag önskar att man, oavsett vilken kultur man är sprungen ur, med tacksamhet och inlevelse kunde utbrista "Land, du välsignade".
Det har sin betydelse när vår statschef uttalar sådana ord. En välsignelse kan inte utelämna Gud. Ett välsignat land förutsätter en välsignande Gud. Och det är bara en god Gud som välsignar. I sitt bröllopstal till kronprinsessan Victoria och prins Daniel förra året sade kungen i slutet av sitt tal:
Vi ber att den gode Guden alltid måtte vara er nådig.
Tron på en nådefull, god Gud har varit en pelare i vårt land under många år tillbaka. Tron på att Gud välsignar, beskyddar, styrker och tröstar har hjälpt oss under perioder av svårigheter och under tider av framgång.

På över 100 platser (!) samlades människor på nationaldagen till bön. På Gustav Adolfs torg i Göteborg förenades flera hundra människor – kvinnor och män, nysvenskar och gammelsvenskar, färgade och vita, unga och gamla, från olika samfund och traditioner – under parollen "Jesus är Herre" för att be för Sverige. Nationaldagsbönen har blivit en årlig tradition, där det ges tillfälle att be för vårt välsignade land. Att Gud även fortsatt ska välsigna. För det är ingen självklarhet. De böner som bads på nationaldagen och som beds under andra dagar av året är av stor betydelse för den fortsatta välsignelsen.

I Psalm 127:1 står det: "Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves." Vår frihet, trygghet, rikedom och skönhet är alltsammans beroende av Guds välsignelse. Vi frestas ibland att tro att det enbart är våra egna ansträngningar som är grunden till vår välgång. Så är det inte. Det är Gud själv som välsignar. Respekten för Guds ord är en förutsättning för Guds välsignelse och vi behöver därför be att Guds ord får ha framgång på alla områden av samhället. I familjer, i församlingar, i media, i kulturen, i politiken, i näringslivet och i utbildningsväsendet.
Låt oss därför uthålligt fortsätta att be för Sverige. Så att även kommande generationer kan instämma i kungens proklamation: "Land, du välsignade!"

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

30 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida