Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

Start > Ledare | Publicerad: 2011-05-18 00:00

Brist på ödmjukhet i Sveriges riksdag

Att värna samvetsfriheten är ett uttryck för en viss ödmjukhet gentemot den rådande lagstiftningen. All lagstiftning och alla demokratiska processer är präglade av sin tid och kan därför komma att underkännas av kommande generationer.
I historiens ljus har vi till exempel svårt att förstå hur det tyska folket i demokratisk ordning kunde rösta fram Adolf Hitler till makten. Även i vårt eget land fanns det tydliga sympatier för nazisterna och det var betydligt mer accepterat då än nu.
Med facit i hand vet vi att nazisternas maktövertagande fick katastrofala konsekvenser och ödelade miljontals oskyldiga människors liv. I vår tid är det självklart att fördöma nazismen och det som ledde fram till det som då skedde. På 1930-talet var det inte lika självklart. Den som då hade en avvikande uppfattning utsattes inte sällan för brysk behandling.
Så frågan vi bör ställa oss är: vad av det vi gör och lagstiftar om i dag kommer att underkännas av kommande generationer? Svaret på den frågan kommer förstås att variera från person till person, men vår abortlagstiftning ligger nära till hands för många av oss. Den har lett till ett konsekvent dödande av över en miljon ofödda barn – bara i Sverige. I artikel 9 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgas samvetsfriheten: "Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet", heter det. Europakonventionen, som kom till efter andra världskriget och som dessutom gäller som svensk lagstiftning, är en garant för att den enskilde inte ska behöva utföra sådana handlingar som strider mot det egna samvetet. Lärdomarna från andra världskriget gör att konventionen andas en viss ödmjukhet inför mänskliga beslut. "Hur skyddar vi den enskilde i det fall majoriteten har fel?" är utgångspunkten.
I frågan om samvetsfrihet är vår omvärld av en annan uppfattning än den svenska riksdagen. Den resolution som i höstas antogs av Europarådet (1763, 2010) hävdar att vare sig en enskild person eller ett sjukhus kan tvingas utföra, upplåta sina lokaler till, assistera vid eller bidra till en abort oavsett skäl.
Ingen kan heller tvingas att tillhandahålla de verksamma substanser som används vid en medicinsk abort. Samtidigt sägs att föreskrifter måste garantera att den kvinna som på laglig grund önskar avsluta en graviditet också kan få en abort utförd. Samvetsbetänkligheter att delta i abortverksamheten får inte vara ett hinder för någon att anställas eller arbeta som exempelvis gynekolog vid en kvinnoklinik.
Detta skulle, enligt resolutionen, anses som diskriminering. Det är denna resolution som riksdagen nu har valt att gå emot. Det är ett tragiskt avsteg från principen om samvetsfrihet och ett aktivt motarbetande av de mänskliga fri- och rättigheterna. I riksdagsdebatten åberopades mänskliga rättigheter i form av "kvinnans rätt till sin kropp" som argument emot resolutionen. Men den som vill skydda mänskliga fri- och rättigheter har resolutionen på sin sida.
Den utgör ett starkt skydd för den enskilde att slippa delta i abortverksamhet och garanterar därmed samvetsfriheten. Riksdagen vill nu ta strid för den svenska rätten till självbestämmande gentemot övriga Europa, samtidigt som man inte vill visa sina egna medborgare samma respekt avseende deras samvetsbetänkligheter.
Det är såväl inkonsekvent som ett uttryck för bristande ödmjukhet inför egna politiska beslut.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

30 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida