Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

Start > Ledare | Publicerad: 2011-04-18 00:00

Bildningsnämnd eller Europakonvention?

"Vi vill inte dela in små barn efter föräldrarnas religiösa inriktning." Så motiverar den s-märkta ordföranden i Bildningsnämnden i Katrineholm beslutet att avslå Filadelfiaförsamlingens ansökan om att starta en kristen förskola i kommunen. Att förskolan dessutom har tänkt "ägna en hel del tid åt just den kristna delen" ger ytterligare legitimitet åt nämndens beslut. Enligt ordföranden Anneli Hedberg alltså.

För att vinna acceptans hos nämnden måste pingstförsamlingens planerade förskola i stället "studera alla religiösa inriktningar, inte en enskild religiös inriktning". Med en sådan förändring skulle våra gemensamma skattemedel kunna ställas till förskolans förfogande. Enligt ordföranden alltså.

För den som läser Europakonventionen blir svaret ett helt annat. Så här formuleras föräldrarnas rätt att välja konfessionell skola åt sina barn i artikel 2 i första tilläggsprotokollet:
"Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse."

Sverige har anslutit sig till Europa­konven­tionen och den gäller som svensk lag sedan den 1 januari 1995. Det finns dessutom ett grundlagsskydd för att lagar och föreskrifter inte får formuleras i strid med Europakonventionen.

Paradoxen ett faktum. Å ena sidan en ordförande i en bildningsnämnd i en svensk småstad som inte tycker att föräldrar ska ha rätt att sätta sina barn i en kristen förskola eftersom det strider mot ordförandens egna uppfattningar. Å andra sidan en grundlagsfäst, internationell konvention – antagen som svensk lag – framtagen för att garantera föräldrar rätten att välja skola för sina barn utifrån sin religiösa övertygelse, oavsett om man råkar leva i ett land eller en tid med en alltför klåfingrig stat. Eller som i det här fallet; en klåfingrig bildningsnämnd.

Så vems ord väger tyngst? Bildningsnämndens eller Europakonventionens? Svaret borde vara givet. Personligt tyckande kan aldrig segra över mänskliga fri- och rättigheter. Det enda rätta är att Bildningsnämnden i Katrineholm backar från sitt beslut och ger Filadelfiaförsamlingen sitt rättmätiga tillstånd – och därmed många religiöst och filosofiskt övertygade föräldrar möjlighet att välja förskola åt sina barn.

Nog kan en ansökan innehålla brister som kräver vissa förändringar. Självklart. Men argumentationen från bildningsnämndens ordförande avslöjar en tydlig motvilja mot den kristna inriktningen som förskolan vill ha. Nämnden tycks i sann socialistisk anda se som sin uppgift att skydda barnen från föräldrarnas kristna tro.

När Filadelfiaförsamlingens pastor ser ett behov av att berätta för våra barn om bakgrunden till varför vi firar högtider som påsk, jul och pingst, tycker Bildningsnämndens ordförande att det blir för ensidigt.
Det borde vara angeläget för en bildningsnämnd att inte negligera internationella fri- och rättigheter till förmån för personliga aversioner mot kristen tro. Europakonventionen väger alltid tyngre än personligt tyckande. Även i Katrine­holm.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

30 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida