Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.

2 Petrusbrevet 3:8

Start > Ledare | Publicerad: 2011-04-06 05:00

Till sist kommer verkligheten ikapp

Till sist gick det inte längre att uthärda ett liv med ständiga raketbeskjutningar, år efter år, riktade mot den israeliska civilbefolkningen i städerna nära Gazaremsan. Något behövde göras och opinions­trycket ledde till sist fram till att den israeliska regeringen och försvarsmakten valde att försöka slå ut de terroristgrupper och celler i Gaza varifrån raketbeskjutningarna utgick. För att få slut på terrorn.

I den allmänna nyhetsrapporteringen försvann oftast denna bakgrund till förmån för ett ensidigt fokus på de israeliska motattackernas offer. Gärna kryddat med påståenden om att Israel hade civila mål i medvetet sikte.

I ljuset av detta är det därför inget mindre än en sensation vad den sydafrikanske juristen och domaren Richard Goldstone, själv från en sekulariserad judisk familj, skrev i fredags i en – utanför Sverige och svensk media – mycket uppmärksammad debattartikel i Washington Post:

"Vi vet mycket mer i dag om vad som hände i Gazakriget 2008-2009 än då jag ledde den av FN:s

råd för mänskliga rättigheter utsedda faktasökande gruppen". "Om jag hade vetat vad jag vet nu hade Goldstonerapporten blivit ett annorlunda dokument" är nu hans egen slutsats. Den politiska sprängkraften i ett sådant besked och vad det betyder för omvärldens bild av vad som hände under Gazakriget är svår att underskatta.

Den dåvarande center-vänsterregeringen i Israel, bestående av centerpartiet Kadima och Social­demokraterna, vars partiledare då var försvarsminister, reagerade tillsammans med försvarsmakten mycket besviket på Goldstonerapporten, då den presenterades för två år sedan och vann stöd i FN:s generalförsamling. Från israeliskt håll menade man att rapporten var ensidig, slutsatserna byggda på förutfattade meningar och därmed i grunden djupt orättvis.

För ett stort antal demokratier kom Goldstone­rapporten att tjäna som grund och underlag för det egna landets och parlamentets ställningstagande till Gazakriget samt agerande gentemot de två parterna; Israel och islamistiska terrorgruppen Hamas. Detta gäller såväl USA som EU:s medlemsstater, inklusive Sverige.

Staten Israels agerande fördömdes i mer eller mindre tydliga ordalag. Inte minst riktade kritiken in sig mot att militärledningen medvetet skulle ha använt sig av terror och angrepp riktade mot civilbefolkningen. Ett utstuderat och planlagt sätt för att sätta skräck i den palestinska befolkningen på Gazaremsan, hävdade man.

Det som gör att Goldstone nu i grunden omprövar sina tidigare slutsatser har att göra med hur rapporten har tagits emot: medan Hamas på den palestinska sidan inte idkat någon självkritik eller tillsatt någon fristående undersökningskommission för att bringa klarhet i vad man beskylls för om krigsbrott och brott mot mänskligheten, har man på den israeliska sidan försökt gå till botten med beskyllningarna.

Goldstone finner att, även om oskyldiga människoliv drabbats i Gaza, kan man inte finna något systematiskt israeliskt militärt agerande riktat mot civila. Rättsväsendet i Israel har dessutom börjat agera för att finna och döma de skyldiga. Så tydlig är skillnaden mellan att vara en demokrati och rättsstat som Israel och en terroristorganisation som Hamas. Till sist kommer verkligheten i kapp och sanningen kommer fram. Det återstår att se hur man från svenskt håll hanterar verklighet och sanning. Vänta er inga stora rubriker.

Lukas Berggren
ledarsidan@varldenidag.se

Senaste numret

fre 27 november 2015

Världen idag är en allkristen tidning som skriver om aktuella händelser i världen ur ett kristet perspektiv. Tidningen ges ut varje måndag, onsdag och fredag.

Papperstidningen Webbtidningen
Stäng loginruta

Logga in till varldenidag.seRegistrera dig Logga in


Ny inloggning på www.varldenidag.se!
Från och med 1 november 2015 har vi ändrat inloggning. Som användarnamn använder du ditt kundnummer och som lösenord ditt postnummer. Om du istället för kundnummer vill använda din e-postadress som användarnamn kan du registrera din e-postadress i vår digitala kundtjänst. Där kan du även byta lösenord.
» Klicka här för att komma till vår digitala kundtjänst.

Stäng

Du är inloggad

Du är inloggad som . Logga ut

Ändra dina uppgifter

Du har möjlighet att ändra dina kontaktuppgifter, lösenord, m m genom att gå in på din "användarsida". Till min sida