Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:26

Världen idag

Jag ser ett pärlband av troende som bygger upp de gamla grundvalarna.

Krönikor · Publicerad 00:01, 30 dec 2016

Nästan 100 år hade gått sedan folket kom tillbaka till Jerusalem för att bygga upp templet. Men motståndet var stort och bygget kom av sig. Först tjugo år senare stor det klart. Templet var sårbart, och fienderna lyckades hindra Guds folk.

"Jerusalems mur är nerbruten och dess portar är nerbrända” (Neh 1:3). Det fanns inget som skyddade Guds heliga tempel. När Nehemja hörde det grät han, fastade och bad. Resten är historia: Han fick favör med kungen och på femtiotvå dagar (!) ledde han återuppbyggnaden av murarna. Det blev en nystart för det sargade Israel, beskydd för tillbedjan i templet och en vändpunkt, där Guds ords undervisning, under Esras lärartjänst, fick sitt genombrott.

Murarna är Guds ordningar och det som bygger långsiktig styrka i Guds folk. För 2017 ser jag ett pärlband av troende, av familjer och församlingar som bygger upp de gamla grundvalarna runt landet, runt staden, runt församlingen, runt hemmet. Det är reformation. Nehemja ledde uppbyggnaden av ett effektivt försvarssystem. Alla bar grus och alla bar svärd, redo till försvar.

Vi lever i en orolig tid på tröskeln till 2017 och jag tror Herren talar till oss om att bygga upp ett effektivt andligt försvarssystem. Varje troende, varje kristet hem kan be och bära grus.

2017 måste vi, precis som i Esras Jerusalem, sätta Guds ord främst och låta det röra oss på djupet så vi börjar söka Herren på nytt: "Ty allt folket grät, när de hörde lagens ord” (Neh 8:9). Det finns en väckelseström att gå in i, en förkrosselse inför Guds ansikte och inför hans vilja. Låt 2017 bli ditt år av personlig väckelse!

2017 får vi på nytt bygga upp bönealtaret i våra hem, en plats för tillbedjan, Ordet och bönen. Stäng av tv, Facebook och kom inför Herren igen! Så formar vi en ny generation, när de ser mamma, pappa, farmor eller morfar i tillbedjan och bön. Och den ensamståendes altare är naturligtvis inte mindre viktigt – många ensamma bär Guds verk med sina böner.

• 2017 ska vi skydda det kristna äktenskapet – den hemlighet som ligger däri är stor. Ära gudagåvan vid din sida och bygg ett starkt äktenskap i kärlek, offer och bön. Då visar vi världen Guds plan för en samlevnad som fungerar.

2017 får vi bygga våra hem, fokusera på det som är viktigt, forma våra barn och barnbarn och leda dem närmare Herren, genom att själva närma oss honom.

• 2017 ropar vi till Gud för vårt lands ledning, ordningsmakt och alla samhällsfunktioner, så att vi kan leva i frid. Särskilt ber vi om Jesu blods beskydd över landets gränser och försvar.

2017 kallar vi på helig Ande att komma från de fyra väderstrecken och ge liv åt Guds församling, så den blir sanningens stödjepelare, en Andens gemenskap och en plats där Guds härlighet bor.

• 2017 ska vi omvända oss och ropa till Gud om förbarmande för vårt land. Då ska han höra det från himlen och bota landet. Jag ser ett pärlband av troende som bygger upp de gamla grundvalarna, och jag ber att 2017 blir ett år av väckelse och reformation. För när murarna byggs upp kan Gud göra vad som helst, underbart och stort.

Stor ja-seger för ändrad abortlag i Irland

Irland. Ja-sidan fick 66 procent av rösterna i den irländska omröstningen om liberaliserade abortlagar, enligt det första officiella resultatet. "En sorglig...

De äldre ville skydda fostret

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. En omfattande generationsförändring i värderingar, attityder, synen på katolska kyrkan samt kristen gudstillit och människosyn. Det är viktiga...

Sveriges kristna råd minskar sina projekt

Ekumenik. 2,5 tjänster försvinner när Sveriges kristna råd tvingas spara. SKR får också en ny ordförande, och ett nytt samfund – Vännernas samfund – står på...

Nya tongångar från Kim ger hopp om toppmöte

Nordkorea Även Nordkorea är berett att mötas och prata, "när som helst, på vilket sätt som helst" — det är beskedet från Pyongyang efter USA:s avhopp från det...