Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

Foto: istockphoto

Helige Ande, gör vad du vill!

Krönikor · Publicerad 00:01, 2 jun 2017

”Det där med den helige Ande gör man som man vill med”. Orden kom från en ung person till mig för några år sen när jag hade undervisat om hur Gud kommer till oss genom just den helige Ande. Möjligen var mitt försök till kunskapsförmedling inte så där alldeles övertygande, men jag tror tyvärr att orden också beskrev en individualiserad och väl skeptisk hållning. Jag insåg att alltför mycket av sund undervisning och goda erfarenheter av Andens liv tyvärr försvunnit bort. Jag gick från samtalet med frustration i kroppen men också med en växande tanke att jag måste försöka göra någonting. Det ledde bland annat till ett initiativ vi kallar ”Löftet gäller dig”.

Det är en nätbaserad veckolång satsning inför pingsthelgen med idén att beskriva hur mycket existensen av den helige Ande betyder för människor och att det löftet gäller också i dag. Det är så fantastiskt att Gud har gett oss den helige Andes gåva, tänk att vi får den renaste, vackraste och mest betydande av gåvor. Vi har faktiskt bara att ta emot och sedan ge vidare det vi får, vår gudsrelation och vår tjänst för Gud är möjlig genom Andens närvaro och styrka. Därför vill jag så här i ljuvlig pingsttid sända några signaler jag hoppas ska leda till en större vilja att fira denna högtid i hänförelse och glädje:

Pingsten föregår församlingen och vår möjlighet att tro. Jag är otroligt tacksam att en kyrka inte definieras av sin pastor eller sin vision, sin verksamhet, sina beslut eller sina lärosatser. Den helige Ande definierar församlingen. På samma sätt som Anden svävade över vattnet vid skapelsens tillkomst föddes kyrkan när Anden gavs på pingstdagen. Kyrkan finns i den helige Andes flöde, det är där vår gemensamma kultur finns, där hittar vi vår uppgift i livet och där får evangeliets budskap sin förmedling genom en aktiv och brinnande kyrka. Den helige Andes närvaro är inget valbart tillägg från det religiösa utbudet, nej Andens liv är det kristna livet. Utan den helige Ande ingen tro på jorden, ingen kyrka, ingen sann tjänst för Gud och ingen intimitet med Gud. Paulus skriver till och med att ingen kan säga att ”Jesus är Herren” utan Andens hjälp. Närvaron av den tredje personen i gudomen föder, definierar och leder kyrkan, i detta finns både lugn och stabilitet.

Man tar emot den helige Ande. Pingstdagen berättar om Guds ingripande och uppfyllelse av alla de lärjungar som väntade i bön. Andlighet är inget vi krampaktigt tvingar fram, det finns inget behov av dåliga religiösa surrogat när vi alla kan ta del av en sann och djup livskälla. Svensk kristenhet behöver i dag en mera böjd, formbar och mottaglig hållning. Vi är inte en gemenskap på grund av rätt åsikter, vi förenas i en gemensam erfarenhet av Anden. Man kan se genom historien att när människor ber är Guds standardbönesvar att ge helig Ande. Han kan komma till oss på olika sätt men helt klart är att när vi läser Apostlagärningarna märks tydligt en gemensam uppfyllelse, ett dop i den helige Ande.

Precis som vattnet i dopet sköljer över oss är dopet i den helige Ande något som översköljer och överväldigar oss. Andens dop kommer till oss med tron på Jesus som grund men är ändå en separat och distinkt erfarenhet. Vi döper i vatten och Jesus döper i helig Ande, något som oftast förmedlas genom förbön men som också kan komma till dig när du är ensam. Jag tror att alla kan ta emot av Anden och få börja tala med ett nytt bönespråk, tungotal, och få ett rent och klart kommunikativt språk där vårt inre harmonieras med Guds ständiga vilja till dialog. Gud har inga ovälkomna barn och inga särskilt andliga typer som har mer rätt än andra, han vill ge helig Ande åt alla som tar emot, i detta finns en stor frihet.

Den helige Ande vill något. Det beskrivs med termer av en vind som blåser vart den vill, en eld som tänds och brinner i hjärtan, eller en olja som flödar med välsignelse. Ja, många är de sätt på vilka det andliga livet tecknas, själva effekten och frukten av allt detta är kärlek, kärlek till Gud och människor. En kyrka som fylls av den helige Ande älskar människor så det märks, prisar Jesus så det hörs och är med i sin församling så det känns i hela kroppen. Det är en vind, en eld, ett vatten som gör oss aktiverade i vår tro, i detta upptäcker vi syftet med våra liv.

Låt oss aldrig tro och tänka att vi gör som vi vill med Anden, i stället kan vi med glädje och förtroende be: Kom helige Ande, gör vad du vill!

Vad vill våra partier göra i praktiken?

Ledare God ideologi inte tillräckligt Politiskt arbete har med nödvändighet två sidor.  Det finns en praktisk sida, som handlar om att lösa konkreta samhällsproblem. Olof Palmes ord...