Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Det finns alltid något att vara tacksam för. Och tacksamhet ger glädje.

Inför söndag Lina Nielsen Du ser vad du tittar efter. fredag 00:01