För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna.
Amos 3:7

Världen idag

Gud har gett dig en ”stol av nåd”. Sätt dig på den och vila. Det räcker det som Jesus gjorde.

Inför söndag Rigmor Holst Rom.3:21-28 Det finns inget som är mer rättvist än frälsningen. Alla har syndat. Alla saknar den likhet med Gud som vi var skapade till att ha. Alla... torsdag 06:00