Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

När Jesus berättar om det bortsprungna fåret, så står det att han letade tills han fann det.

Inför söndag Rigmor Holst Mika 7:18-20 Rom. 5:6–11 Lukas 15:1–7 Psalm 119:170–176 Dagens texter berör. Kanske för att de har en stor igenkännings faktor. Som ung och nyomvänd... torsdag 00:00