Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

De tvivel som aldrig uttrycks i ord får sällan några svar.

Inför söndag Rigmor Holst Sak 8:6–8 1 Pet 1:3–9 Joh 20:24–31 Psalm 145:1–7 ”Ni ska vara mina vittnen”, sade Jesus innan han lämnade jorden. ”Ett vittne är en person som... fredag 12:48