Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.
2 Timoteusbrevet 4:7

Världen idag

Låt oss vara annorlunda /…/ och visa nåd och kärlek. Till alla.

Inför söndag Lina Nielsen Lukasevangeliet 9:46–48 (SFB15) För över tio år sedan befann jag mig i ett rum där pastorer samlades innan mötet på en konferens. Det var inget fel... fredag 00:01