Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

Tron är inte bara en upplevelse. Den är i mycket hög grad också ett beslut som är baserat på förståndet.

Inför söndag Dan Salomonsson Efesierbrevet 5:17–18 4 Moseboken 6:2–4 Lukasevangeliet 1:15 Apostlagärningarna 2:15 Det var av egen vilja som Jesus gick till Johannes ute i öknen... torsdag 08:01