Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt, de ogudaktigas mun förvränger allt.
Ordspråksboken 10:32

Världen idag

En genuin kristen verklighetsuppfattning inkluderar både en andlig dimension och den dimensionen som kan registreras av våra sinnen.

Inför söndag Dan Salomonsson Efesierbrevet 6:14–18 Romarbrevet 8:26–27 Bibeln hjälper oss att vidga perspektiven. Världsbilden som presenteras är hisnande stor. För en... fredag 09:00