Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

När Trump och Netanyahu möts i veckan kommer en rad frågor att avhandlas. Kärnfrågan är tanken på en palestinsk stat. Foto: Kobi Gideon / AP / TT

Netanyahus prövosten

Israelkommentar · Publicerad 13:15, 8 feb 2017

Denna vecka träffar Israels premiärminister Benjamin Netanyahu USA:s president Donald Trump. Det finns en lång rad frågor för de två att tala om, och det råder inget tvivel om att samtalen kommer att bygga på stor ömsesidig förståelse och respekt.

Det här är en helt ny situation för Israel och diskussionen bland landets politiker om hur den ska hanteras är intensiv.

På högersidan menar man att tiden är inne för att bygga ut bosättningarna fritt, och att sluta böna och be Washington om att få uppföra några hus här eller några där. Man talar om att annektera de största bosättningarna – som ett första steg mot en större annektering – och vill införa en lag som retroaktivt legaliserar omkring 4 000 hem byggda på privat arabisk mark, mot att ägarna kompenseras.

På mitten-vänstersidan anser man att det skulle vara ”ett historiskt misstag” om Israel brukade det politiska kapital man fått genom Trump till att bygga ut bosättningarna. Ledaren för partiet Yesh Atid säger: ”Det här är vår chans att diktera vad vi önskar utifrån en styrkeposition”.

På den israeliska politikens yttersta vänsterflank ses Trump som en ond dröm som man hoppas snart är över. Hoppet sätts i stället till européerna.

Netanyahu har, helt i överensstämmelse med sin personlighet och kanske också med sin position som premiärminister, gjort både det ena och det andra. Han gav klartecken åt bosättningarna, men har hållit igen vad gäller legaliseringslagen och annektering. Han vill förståeligt nog vänta tills efter samtalet med Trump innan han tar avgörande steg.

Den stora frågan är vad Netanyahu egentligen vill. Trumps seger resulterade i en stor lättnad, men utgör också en stor utmaning. Netanyahu måste nu formulera sin vision för Judéen och Samarien (Västbanken).

Så länge Vita huset var emot bosättningar kunde han använda det som argument gentemot partiets högerflank – medan han kunde använda högerflygelns krav som påtryckningsmedel gentemot Barack Obama. Men småpartierna på den israelska högersidan, liksom högerflygeln i Netanyahus eget parti Likud, har sagt att detta inte är gångbara argument under Trump.

Det spekuleras redan om att de uttalanden från Trump-administrationen de senaste veckorna som uttrycker en viss tveksamhet till nybyggen i bosättningarna och en flytt av den amerikanska ambassaden, skulle vara en följd av Netanyahus samtal med Trump. Man kan bara hoppas att så inte är fallet.

Det är nu dags att den israeliske premiärministern står upp och lägger fram Israels sak med största tydlighet. Kärnfrågan är tanken på en palestinsk stat. Han måste presentera den långa listan av argument mot en sådan stat för Trump: faran för en ny diktatur, sannolikheten för en terrorstat, dess antisemitiska karaktär, risken att den blir en samlingspunkt för angrepp mot Israel, den fara som de dåliga ekonomiska förutsättningarna utgör och så vidare.

Dessutom bör han framlägga judarnas egna anspråk på området, utifrån historisk, juridisk och moralisk grund. Slutligen bör han presentera en lösning som tillvaratar Israels men också de arabiska medborgarnas individuella rättigheter. Någon idealisk lösning på denna konflikt finns inte, och därför måste man satsa på den lösning som har bäst förutsättningar att ge invånarna i området en värdig, trygg och säker framtid.

Netanyahu är stark i tider av motstånd. Han briljerar när Israel är under press. Under sådana förhållanden kan man också undvika avgörande beslut. Men hur tacklar Netanyahu en situation där Israel har favör; en situation där besluten drivs fram?

Tiden under Trump kommer att visa om Netanyahu inte bara är en ledare för försvarsbarrikaderna, utan också har det som krävs för att bygga en framtid för sitt folk.

Tiden under Trump kommer att visa om Netanyahu inte bara är en ledare för försvarsbarrikaderna, utan också har det som krävs för att bygga en framtid för sitt folk.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....