Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

En familj värmer sig med en eld under ett el-avbrott i södra Gaza. Detta sedan den palestinska myndigheten i våras slutade betala för elen i ett försök att sätta press på Hamas. Foto: Khalil Hamra / AP / TT

Lidandet tillgång för Hamas

Israelkommentar · Publicerad 09:01, 6 sep 2017

För snart fem månader sedan började den palestinska myndigheten vidta ett antal radikala åtgärder för att få ett slut på den politiska splittringen mellan terroristorganisationen Hamas (som styr Gaza) och Fatah (som kontrollerar den palestinska myndigheten på Västbanken). Sommaren 2007 utkämpade de båda palestinska fraktionerna ett veckolångt inbördeskrig i Gaza, vilket krävde livet på över 160 människor och resulterade i att Fatah förlorade kontrollen över området.

Trots att Hamas sedan dess har varit de facto styrande makt i den lilla landremsan har den palestinska myndigheten i Ramalla fortsatt att betala ut lön till 60 000 statsanställda i Gaza – som inte har arbetat sedan 2007. Man har även fortsatt att bekosta områdets vatten- och elförsörjning, liksom flera andra livsviktiga samhällsfunktioner, exempelvis sjukvård. Ett sådant omfattande engagemang är förstås inte billigt: 136 miljarder kronor (ja, du läste rätt: 136 000 000 000 kr) uppger den palestinska myndigheten att man har spenderat i Gaza den senaste tioårsperioden.

Situationen är förstås helt absurd, eftersom den palestinska myndigheten genom sitt agerande har friköpt Hamas från en mycket stor del av det ekonomiska ansvaret för Gaza. Därmed har Hamas kunnat investera sina skatteintäkter i militär upprustning: vapeninköp, rakettillverkning och konstruktion av attacktunnlar under gränsen till Israel.

Men för snart fem månader sedan fick alltså den palestinska myndigheten till slut nog och började skära ner utbetalningarna för bland annat elektriciteten i Gaza. ”Om ni inte lämnar ifrån er makten till oss får ni själva stå för era driftskostnader”, var den palestinska myndighetens enkla budskap till Hamas.

Föga förvånande valde emellertid terroristorganisationen i fråga att inte överta betalningsansvaret för elräkningen, vilket har fått som konsekvens att Gazas två miljoner invånare sedan början av juni bara har haft tillgång till elektricitet mellan två och fyra timmar per dygn.

Den redan akuta humanitära situationen i Gaza förvärrades därmed ytterligare. Det råder brist på rent rinnande vatten. Områdets enda reningsverk har slutat att fungera och avlopp från två miljoner människor pumpas direkt ut i Medelhavet. Sjukhusens mest grundläggande funktioner har komprometterats och patienter dör helt i onödan. Listan kan göras mycket, mycket längre.

Vän av sans och ordning undrar förstås: Varför valde Hamas att inte avvärja energikrisen genom att helt enkelt betala sin egen elräkning? Varför valde man i stället att utsätta Gazas invånare för det hjärtskärande lidande de nu genomlever?

Svaret på den frågan går att hitta i snart sagt vartenda reportage från Gaza som har publicerats i västerländska medier de senaste månaderna. Bilder på barn som trängs runt ett ensamt stearinljus för att kunna göra sina hemläxor; bilder på döende spädbarn i kuvöser; bilder och åter bilder på allt upptänkligt mänskligt lidande som har orsakats av energikrisen.

Märkligt nog åtföljs bilderna nästan aldrig av det enkla konstaterandet att Hamas bär det yttersta ansvaret för lidandet, vilket gör att det är fritt fram för terroristorganisationen att i stället lägga skulden för situationen på Israel. De mest högljudda kraven från världssamfundet är därför riktade mot just Israel: Återställ elleveranserna! Häv blockaden!

Varför skulle Hamas i det läget välja att lindra lidandet i Gaza? Tack vare den västerländska journalistiken har ju långsamt döende palestinier förvandlats till Hamas mest värdefulla tillgång.

Märkligt nog åtföljs bilderna nästan aldrig av det enkla konstaterandet att Hamas bär det yttersta ansvaret för lidandet, vilket gör att det är fritt fram för terroristorganisationen att i stället lägga skulden för situationen på Israel.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

USA lämnar FN:s människorättsråd

Världen. FN:s människorättsråd sysslar med hyckleri och är "kroniskt partiskt" i Israel-Palestinafrågan. Det sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley efter att...