Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Palestinsk bön vid al-Aqsamoskén under Ramadan förra året. Foto: Mahmoud Illean / TT

Israelkritik utan trovärdighet

Israelkommentar · Publicerad 13:48, 28 jun 2017

I lördags, när den muslimska fastemånaden ramadan avslutades, samlades tiotusentals muslimer på Tempelplatsen i Jerusalem för att be. Frågan man kan ställa sig är; varför samlas muslimerna på den plats där det judiska templet stod? Svaret har att göra med att Jerusalem inom islam anses vara profeternas stad, och att Jerusalem var muslimernas första böneriktning (kibla), men först och främst har det att göra med en obskyr historia som återfinns i Sura 17 i Koranen och förklaringen till densamma i Hadith (traditioner om Muhammeds liv). I dem berättas att Muhammed flög på en bevingad hästliknande skapelse till al-Aqsamoskén (moskén som är längst bort) varifrån han for upp till himmelen och fick befallningen om att be fem gånger om dagen. Baserat på detta blev Jerusalem islams tredje heligaste stad.

Det faktum att Jerusalem aldrig nämns i Koranen och att Muhammed aldrig besökte staden spelar liten roll; för muslimerna är detta deras tro, och den är de villiga att dö för. Det här måste alla som engagerar sig i konflikten mellan muslimerna och Israel ta hänsyn till om de ska ha någon möjlighet att förstå konfliktens kärna. Man behöver förstå bägge sidorna – utan att nödvändigtvis acceptera båda sidornas positioner.

Den 12 juni publicerade Svenska missionsrådet i samarbete med fyra andra organisationer en artikel om konflikten mellan araberna och Israel där de tar till orda för civilsamhällets rätt att verka fritt. Även om de också nämner civilsamhället i ”Palestina” är det Israel som är det genomgående målet för deras kritik. Om detta vittnar också artikelns överskrift: ”50 år av ockupation.” Men som så ofta blir Israel beskrivet endimensionellt. Man observerar det israeliska samhället från utsidan, utan sympati, och utan försök att förstå det man analyserar. Resultatet är en svartmålning av Israel. Bieffekten är en vitmålning av de palestinska araberna.

Artikeln nämner det tragiska faktum att tioåringar i Gaza har levt hela sina liv under ”blockad” (ingen definition ges av ordet, ingenting sägs om israeliska barn som har levt femton år under missilhot) och har upplevt tre krig. Man går därefter över till att tala om att det måste bli slut på ockupationen, om respekt för mänskliga rättigheter och om hur ”riskfyllt” det har blivit att tala om detta – i Israel!

Det faktum att ”blockaden” upprättades efter att terrororganisationen Hamas tog makten genom en blodig kupp i Gaza, och att krigen var resultat av Hamas raketbeskjutning av israeliska städer och kibbutzer, utelämnar man. Detta tillvägagångssätt är mycket vanligt – en selektiv presentation av historiska fakta – men eftersom den omöjliggör förståelsen för israelernas sida av saken är den dömd att misslyckas om syftet är, som det sägs, att verka för fred.

Det kommer inte fram i Svenska missionsrådets artikel, men israelerna vill, troligtvis mer än någon annan i området, ha fred. Israel har alltsedan statens bildande för 69 år sedan blivit påtvingat ett tiotal krig och ett ändlöst antal terrorangrepp. Men trots detta är israelerna, vare sig de befinner sig på högersidan eller vänstersidan, villiga att gå med på stora kompromisser för att få fred.

Men samtidigt som det stora flertalet israeler accepterar upprättandet av en palestinsk stat eller annan form av enhet, är också det stora flertalet eniga om att en eventuell palestinsk stat kommer att utsätta Israel för stor fara. I detta dilemma befinner man sig nu. Och de palestinska araberna gör ingenting för att minska israelernas fruktan för en palestinsk stat – tvärtom! Artiklar som Svenska missionsrådets visar heller ingen förståelse för israelernas oro och förstärker därför bara israelernas känsla av att de bara kan lita på sig själva.

Det som Svenska missionsrådet och många andra behöver förstå är att ”ockupationen”, som man tycker om att kalla det, inte är en israelisk produkt – det är en produkt av arabisk aggression. Att Israel befinner sig i Judeen och Samarien är ett resultat av en arabisk, inkluderat palestinsk-arabisk, önskan, som följts upp med militära medel, om att tillintetgöra den judiska staten. Israelerna kan inte se att denna önskan har försvunnit från den arabiska, inkluderat palestinsk-arabiska, mentaliteten. Man är därför på sin vakt.

Muslimernas hängivenhet till Tempelplatsen är lika stark som den är baserad på fiktiva händelser. Israelernas misstänksamhet bygger på en verifierad historia och personliga erfarenheter. De blir dessutom dagligen påminda om hatet mot dem genom terrorangrepp och uttalanden.

Utomstående kan välja att skratta åt detta, ignorera det eller se det som en ursäkt, men det ändrar ingenting. Det ökar bara gapet av okunskap och missförstånd. Bägge sidors världssyn måste tas med i beräkningen om man vill nå framgång. Så länge som Svenska missionsrådet och andra är ovetande om israelernas erfarenhet eller ignorerar den av ideologisk hänsyn, har de ingen trovärdighet i sina uttalanden och deras fredsönskan kommer förbli just det, en önskan.

Det som Svenska missionsrådet och många andra behöver förstå är att ”ockupationen”, som man tycker om att kalla det, inte är en israelisk produkt – det är en produkt av arabisk aggression.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

Ny podd från EFK-ledare

Premiär. En ny podd har sett dagens ljus. Det är EFK:s två nyvalda ledare LinalieNewman och Ingemar Forss som tillsammans gör podden Ett missionellt liv, och...