Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Linda Bergling: Domen är överlämnad åt Sonen

Inför söndag · Publicerad 00:01, 7 jul 2017

Hes 18:30–32

Gal 6:1–2

1 Kor 5:12

I vår tid är det ibland svårt att tala om synd. Jag tror att vi gör människor en otjänst om vi inte berättar om det som är det centrala i den kristna tron: Syndernas förlåtelse genom Jesus.

Kristendomens innersta kärna handlar ju om synd, försoning, nåd och rättfärdiggörelse.

Synden kan beskrivas som ett tillstånd men också som ond och nedbrytande kraft och närvaro i den här världen. Synden bryter ner, förslavar, förorenar och dödar. Det var synden som en gång skilde människan från Gud och gjorde att döden kunde få makt att härska.

Synden fick fasansfulla konsekvenser inte bara för relationen med Gud utan också för hela skapelsen, relationen mellan människor, man och kvinna, folk och folkslag. Allt gick sönder och såret blev så djupt att det inte kunde lagas på naturlig väg. Syndens konsekvens ser vi över hela världen och budskapet till världen är inte dom utan försoning. 

Jesus offrade sig för våra synder. Jesus säger i Johannes kap 3 att den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. När Johannes döparen ser Jesus utbrister han: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd”.

Jesus uppdrag i den här världen är upprättelse och det är också vårt uppdrag som troende. Det viktigaste är att människor får ta emot frälsningens gåva i Jesus men en annan del i denna upprättelsetjänst är att också hjälpa människor att bekänna sina synder.

Tänk om man hade sagt till konung David att han hade ett problem, en emotionell svacka, när han egentligen behövde bekänna sin synd. Han hade begått äktenskapsbrott, mördat och ljugit. Hans gudsrelation var trasig, viljan försvagad, glädjen och inspirationen var borta.

Det var i mötet med profeten Natan som David fick insikt om sin synd och fick bekänna den inför Gud och få förlåtelse och rening. I många psaltarpsalmer beskriver han denna ljuvliga känsla. ”Salig är den som fått sin synd förlåten.”

Jesus kom för att rädda världen men han kom också för att döma synden, bryta Satans och dödens makt.

Det är inte vår uppgift som kristna att gå omkring och döma människor och påpeka deras synder. Däremot är det vår uppgift att föra dem till Jesus och till Guds Ord så att de får ljus över sina liv och möjlighet med hjälpen från den helige Ande att se synd i sitt liv, och få hjälp att bekänna den, ta emot förlåtelse och rening i Jesu blod. Det är Ordet som är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är inför Gud som vi alla ska stå till svars.

Vad synd är och hur syndens gärningar och frukt ser ut beskrivs gång på gång i bibelordet. Tydligt kan vi se det i skillnaden mellan Andens frukt och köttets gärningar i Gal 5:19–24 och Ef 4:30, 5:3.

Tänk om Jesus enbart sagt till kvinnan som begått äktenskapsbrott: ”Inte heller jag dömer dig.” Visst sa han det men också: ”Gå och synda inte mer.” Tänk om Jesus inte hade sagt till den lame mannen att hans synder var förlåta. Kanske helandet då inte nått fram.

Tänk om Jesus inte varnat mannen vid Betesdadammen för att inte synda i framtiden.

Man ser i Bibeln att nådens flöde sitter ihop med bekännelsen av synd. Där synden överflödar överflödar nåden. Kvinnan som grät vid Jesu fötter i Luk 7 fick sina många synder förlåtna. Det påverkade hennes gudsrelation på ett djupt och avgörande sätt.

När vi hjälper människor att bekänna sina synder så öppnas också dörren för Guds helande kraft enligt Bibeln. Vi uppmanas också att gå in i ljuset och bekänna våra synder så att verklig gemenskap med människor ska kunna upprättas.

Att tala om synd är inte lagiskhet, moralism, kränkning av människor eller ”Bättre än dig”-teologi. Nej. Att hjälpa människor att se sin synd, bekänna den, få uppleva syndanöd och förkrosselse är verklig kärlek, Guds underbara gåva till oss alla.

I all upprättelsetjänst i kristen själavård är det viktigt att fråga om synden är bekänd.

Upprättelse utan syndabekännelse kommer inte att hålla på sikt utan då kommer syndens krafter fortsätta att verka i den personens liv.

Visst finns det problem, svåra omständigheter, kriser och sjukdomar som inte har med synd att göra, egen synd eller andras synd. Men ett vet vi; att förlåtelse är den finaste gåva som vi kan ge till andra, men det är också den gåva som håller ditt inre rent och öppet inför Gud.

Bön:

Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få känna fröjd och glädje. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna all min skuld.

Gud är en förbunds-Gud

Ledare Tumma inte på äktenskapet I morgon är det midsommarafton. I Sverige är det en dag med många och starka traditioner, med alltifrån midsommarstång och blomsterkrans till...

USA lämnar FN:s människorättsråd

Världen. FN:s människorättsråd sysslar med hyckleri och är "kroniskt partiskt" i Israel-Palestinafrågan. Det sade USA:s FN-ambassadör Nikki Haley efter att...