Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med frid.
Psaltaren 29:11

Världen idag

Ett gruvligt svek mot de mest utsatta människorna i vårt samhälle.

Gästkrönika · Publicerad 00:01, 17 jul 2017

Det har varit känt ett par år nu, men hittills har ytterst lite gjorts för att råda bot på det faktum att kristna flyktingar – och då särskilt konvertiter – utsätts för förföljelser på svenska asylboenden.

Hittills har ansvariga politiker förhållit sig kallsinniga – på gränsen till hjärtlösa – till förföljelsen av kristna i Sverige. Redan i början av 2016 förklarade migrationsminister Morgan Johansson att särskilda boenden för kristna var uteslutet, med hänvisning till att ”de asylsökande informeras om vilka regler som gäller, och att det framgår att alla ska kunna känna sig trygga i boendemiljön, oavsett religion, kultur eller sexuell läggning.”

Vidare förklarade ministern också att det är en självklarhet att de som flyr till vårt land också följer Sveriges lagar. Han har också påpekat att det ska vara en ”huvudregel” att den som trakasserar andra boende ska flyttas från asylboendet.

Men det faktum att han och andra politiker ständigt upprepar dessa fraser, som vore de mantra, innebär inte att de har någon bäring i den verklighet som möter kristna asylsökande i Sverige. Tvärtom är sanningen den att kristna förföljs för sin tro i demokratins Sverige. Frågan är därför hur länge regeringen tänker blunda för verkligheten.

Dessvärre är det lika illa ställt i vissa kristna grupperingar. Det är inte alla kyrkor och samfund i Sverige som vill ta ställning för sina kristna bröder och systrar.

När ärkebiskopen för den evangelisk-lutherska kyrkan, Antje Jackelén, tillfrågades i februari 2016 gav hon uttryck för samma uppfattning som migrationsministern. Kristna asylboenden vore ”ett nederlag för vårt samhälle”, menade ärkebiskopen.

Offrar man alltså de förföljda kristna för att det inte ska se ut som om Sverige sköter sin asylpolitik på ett undermåligt sätt? Frågan är högst relevant, och blir ännu mer brännande när man läser en debattartikel i september 2016.

Där bekräftade den evangelisk-lutherska kyrkans (dåvarande) ställföreträdande generalsekreterare Erika Brundin ärkebiskopens förhållningssätt och formulerat med samma meningslösa floskler: ”Vi tror inte att boenden uppdelade efter religion är en bra lösning. Vi behöver kunna leva tillsammans i Sverige oavsett religiös eller etnisk bakgrund, nu och i framtiden. Hela tiden fortsätter Svenska kyrkans församlingar sitt uppfinningsrika, tålmodiga och långsiktiga diakonala arbete med och för asylsökande, med sikte mot ett samhälle som präglas av samexistens, inte segregation.”

Som om detta ”uppfinningsrika” arbete skulle vara minsta lilla tröst för de kristna som i dag tvingas utstå hot och trakasserier även efter ankomsten till Sverige. Det är ett gruvligt svek mot de mest utsatta människorna i vårt samhälle.

Nu kommer nya rapporter om kristendomsförföljelserna på svenska asylboenden. En undersökning gjord av den internationella organisationen Open Doors, som djupintervjuat 123 kristna som uppgett att de utsatts för religiöst motiverad förföljelse på asylboenden i Sverige, visar att över hälften av dem utsatts för våldshandlingar, och 43 procent uppgav att de blivit dödshotade.

Man kan inte dra några generella slutsatser för hur situationen ser ut för samtliga kristna asylsökande utifrån den här undersökningen, men man kan nog tyvärr förutsätta att Open Doors inte lyckats spåra upp varje förekommande fall. Varför man kan förmoda att förföljelse förekommer på ett ansenligt antal av våra asylboenden.

Det är dags att lägga flosklerna på hyllan och ta tag i verkligheten. Kristna har rätt att känna sig trygga i Sverige, och både politiker och kyrkliga företrädare har ett ansvar för att så sker.

Tvärtom är sanningen den att kristna förföljs för sin tro i demokratins Sverige. Frågan är därför hur länge regeringen tänker blunda för verkligheten.

Påven jämförde abort med nazismens rasprogram

Vatikanstaten. Franciskus lyfte fram ofödda barn Påve Franciskus gjorde i helgen ett uttalande om att graviditeter som avbryts i samband med fosterskador kan jämföras med de brott som nazisterna...

Fel om "avrättningar" i Israel

Israelkommentar Israelkommentar. Svensk polis gör likadant Den 3 juni publicerade Svenska Dagbladet en essä av Mellan­östern­experten Per Jönsson med titelnI Israel är riktade mord ett lagenligt verktyg....