Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse.
1 Petrusbrevet 3:9

Världen idag

Bön och fasta för Sverige inför valåret 2018.

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 22 dec 2017

Titanicsyndromet innebär att man tror att skeppet är osänkbart. För en tid sedan skrev någon att Sverige lider av detta. På nyheterna kan man höra att narkotikahandeln blomstrar i Stockholm, att mutbrotten ökar, att rättssystemet inte klarar att straffa mer än några få procent av alla våldtäkter. På öppen gata ropar man: ”Vi ska skjuta judarna” och brandattentat riktas mot unga judar i Göteborgs synagoga. Just när jag skriver detta säger försvarsberedningen: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”.

Vill vi se hur läget är i landet? I 2 Krön 7:13 står det ”Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk”. Tanken finns på många ställen i Bibeln att Gud har sak med ett land på grund av dess synd. Och om landet lider av Titanicsyndromet kommer det aldrig att få se landet helat, för vändningen börjar med omvändelse. ”Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land” (2 Krön 7:14).

2018 är ett viktigt år, kanske ett ödesår. Valet om nio månader kan bli avgörande både för relationen till Israel, för landets inre och yttre säkerhet och för så viktiga frågor som fria skolor, frihet från genusförvirring och landets allmänna inriktning.

Så vad ska Guds folk göra? Strategin vid kris är klar i Skriften: Utlys en helig fasta! Fastan är det främsta sättet att ödmjuka sig och erkänna sitt beroende av Gud. Daniel fastade i 21 dagar och den tjugoförsta dagen kom ärkeängeln Mikael till Israels undsättning.

Låt oss börja 2018 med att be och fasta för vårt land och för en rättfärdig regering.

Vi har många saker att be om förlåtelse för:

• Hur andliga ledare har övergivit Guds Ord (Malaki 2:7–9).

• En oändlig blodskuld på grund av aborterna – mer än 100 per dag (Ps 51:16).

• Hur landet förhåller sig till Israel, när vi skulle välsigna Abraham (1 Mos 12:3).

• Promiskuiteten, där Sverige nog är världsledande.

• Familjens förfall och barnens situation.

• Avguderi: att främmande gudar tillbes i ökande utsträckning – kanske mer än den levande Guden (Ps 96:5)

• Orenheten i Guds tempel: sexuell orenhet i det andliga ledarskapet (1 Sam 2:22)

• En våg av homosexualitet (Rom 1:26–27)

Visst kan man säga att ”Allt är väl” och peka på mycket roligt och positivt, men man kan inte blunda för sådant som det ovanstående. Det är heller inte de sanna profeterna som säger ”Allt är väl” (Jer 6:13) utan de falska.

Jag kan själv inte komma ifrån det Yonggi Cho sa i Stockholm för 40 år sedan: ”Sverige har att välja på väckelse eller krig”.

Men det fantastiska med 2 Krön 7:13–14 är att det finns en väg!Om Guds folk nämligen ödmjukar sig, ber, söker Guds ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, lovar Herren att höra bönerna, förlåta synderna – för Jesu blod talar till och med starkare än den blodskuld som finns över landet – och skaffa läkedom åt vårt land.

Läkedom börjar med att diagnosen måste ställas och de inblandade förstå allvaret. Och när man gör det vill man kanske börja 2018 med en danielfasta.

Läkedom börjar med att diagnosen måste ställas och de iblandade förstå allvaret.

Löfven redo kompromissa för en ny regering

Politik Socialdemokraternas Stefan Löfven är redo att försöka bilda en ny regering. Han öppnar upp för kompromisser med borgerliga partier.

Hans ovilja att viga homopar har resulterat i hård debatt

Göteborg. Den nya kyrkoherden i Mölndals pastorat, Carl Sjögren, debatteras just nu på sociala medier. Orsaken är en intervju i Mölndals-Posten, där han uppger...

Varför tiger medierna om Elidas Israelresa?

Ledare Journalistik om Israel Medieuppbådet var stort när Elida anlände till Israel i förra veckan. Från israeliska medier vill säga. Stora tv-kanaler och tidningar var på plats...

Viger inte homopar – har stort stöd i Stockholmsförsamling

Vigsel. Ytterligare en nytillträdd kyrkoherde har kritiserats för att han inte vill viga homosexuella par, Petter Sundelius i Stockholmsförsamlingen S:t...