Jag vill jubla och vara glad över din nåd, ty du ser till mitt lidande, du tar vård om min själ i nöden.
Psaltaren 31:8

Världen idag

UR fortsätter visa antisemitisk dokumentär – trots anmälan

Välkända antisemiter och förintelseförnekare kommer till tals i en dokumentär som UR publicerat. Programmet spelar på antisemitiska konspirationsteorier om judisk makt och illegitimt inflytande, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman, som fyra månader efter sin anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv fortfarande väntar på svar.

Debatt · Publicerad 11:28, 7 apr 2017

Den 9 november 2016 visade Utbild­nings­radion en dokumentär med originaltiteln "The Occupation of the American Mind" – översatt till "Israels mediastrategi i USA". Dokumentären är ett skrämmande exempel på anti-israelisk propaganda, där välkända antisemiter och även förintelseförnekare kommer till tals. Alla ansatser till balans saknas fullständigt och programmet i fråga spelar på antisemitiska konspirationsteorier om judisk makt och illegitimt inflytande.

Israels ambassad i Sverige gjorde den 30 november 2016 en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv. Fortfarande, fyra månader senare, är anmälan inte färdigbehandlad.

För nästan en månad sedan skrev jag artikeln ”När ska ni sluta ignorera oss, UR?” UR valde då att svara med konstaterandet: ”Då programmet är anmält till Granskningsnämnden för radio och tv avvaktar UR dess bedömning.”

Problemet med denna ofattbart långsamma process är att medan ambassaden väntar på ett svar, fortsätter dokumentären att göra skada.

Programmet finns tillgängligt på UR:s hemsida (urskola.se) vilket också innebär att det fortsätter att utnyttjas som undervisningsmaterial av svenska skolor.

Man begår en verklig, påtaglig orätt mot Israel genom att fortsätta göra dokumentären tillgänglig online, inte minst för skolbruk, och efter månader av ansträngningar är det lätt att misströsta om hur denna orättvisa ska kunna rättas till.

Om ärendet endast rörde ett missgrepp i det förflutna vore naturligtvis ett avgörande mindre brådskande. Nu har emellertid denna avskyvärda anti-israeliska dokumentär, där debattörer med antisemitiska kopplingar får komma till tals, under fyra månaders tid varit tillgänglig online och kunnat ses av svenska skolungdomar.

Ambassaden har mycket aktivt försökt komma till tals med UR, SVT och Granskningsnämnden, något som också är enda anledningen till att vi över huvud taget fått något svar: att vänta. Efter att inte ha mötts av något tillmötesgående från statstelevisionen har ambassaden också direkt vänt sig till offentliga företrädare med våra klagomål. Vi har dock inte ens fått svar per e-mail.

Hur är det möjligt att det ska ta mer än fyra månader att kunna bedöma ett program som är mindre än en timme långt?

Då det knappast går att se några andra möjligheter för att korrigera den orätt som här begåtts, vänder vi oss nu till allmänheten. Min förhoppning är att så många som möjligt ska kontakta Myndigheten för press, radio och tv för att framföra sin kritik.

Jag hoppas att Myndigheten för press, radio och tv ska skynda på vårt ärende och uppmana UR att ta bort dokumentären från sin hemsida. Den har redan åsamkat Israel betydande skada – låt oss därför få ett slut på detta genom att man inte längre tillgängliggör en dokumentär som från första början över huvud taget aldrig borde ha sänts.

Min förhoppning är att så många som möjligt ska framföra sin kritik.

Slöjprotest ledde till 20-årigt fängelsestraff

Iran. Shaparak Shajarizadeh började protestera mot den islamiska klädkoden i Iran för drygt ett år sedan. För det har hon nu dömts till 20 års fängelse,...

Vi behöver frimodigt be om fler helanden

Ledare En självklar del av Guds rike En central del i Jesu kortvariga verksamhet för 2000 år sedan var att bota de sjuka. Ständigt berättas det i evangelierna om hur han botade de sjuka,...